Blubrry PowerPress Podcasting plugin

PowerPress er for dig, der vil podcaste. PowerPress har flere brugerinterfaces. Har man enkle behov, får man relativt få, men nødvendige indstillingsmuligheder.

Men har man større behov, kan man aktivere flere funktioner. Man kan f.eks. have flere kanaler, så man kan inkludere mere end én lydfil uden at bryde standarderne. Man kan også podcaste med kategoriopdelinger.

PowerPress hjælper en med at registrere sig og podcaste til iTunes.

Lige så vigtigt som podcasting til fx iTunes er naturligvis lyd- eller videoafspilning. PowerPress fungerer integreret sammen med flere forskellige lydafspillere, heriblandt Audio Player, der også er oversat til dansk.

Hent danske sprogfiler her: [Download not found]
Eller gå til PowerPress på Søg efter downloads-siden, hvor der er flere oplysninger og links.

Installation af sprogfiler

Download en fil med oversættelser

Mange af de oversættelser, der kan downloades her fra WP – tips, temaer og plugins, består af sprogfiler. En del af dem følger normalt med temaet eller pluginnet, men mange skal man selv installere.

Lad mig give et eksempel. Via Søg efter downloads downloades de sprogfiler til P2, som jeg har opdateret i dag.

Indholdet af ZIP-filen

Downloadfilen består af en ZIP-fil med en tekstfil med beskrivelse af indholdet, og to sprogfiler. Den ene har filtypen PO og kan læses med poEdit. Den anden har filtypen MO. Det er i virkeligheden den, WordPress bruger.

De enkelte temaer og plugins definerer selv, hvor sprogfilerne skal ligge. I tekstfilen står der altid, hvor de skal ligge.

F.eks. skal sprogfilerne til P2 lægges i mappen “P2/languages”. Normalt vil P2’s mappe ligge under wp-content/themes (hvis man selv lægger sine temaer andre steder, vil man nok også vide, hvor man skal lægge sprogfilerne).

Upload og udpakning på serveren

Hvis man ved, hvordan man uploader en ZIP-fil og pakker den ud på serveren, kan man nøjes med følgende:

  • læg ZIP-filen til P2 i wp-content/themes med FTP
  • pakk ZIP-filen ud

Oplysningen om, at sprogfilerne skal ligge i mappen ‘P2/languages’, er gemt i ZIP-filen, så de normalt vil blive lagt det rigtige sted.

Udpakning lokalt og upload til serveren

De fleste vil sikkert downloade ZIP-filen og pakke dem ud lokalt. I så fald skal man gøre følgende:

  • Pak ZIP-filen ud på din egen computer
  • Åbn dit FTP-program
  • Find MO-filen (og evt. PO-filen)
  • Upload den/dem til fx dit-domæne/wp-content/themes/P2/languages

Så skulle dit tema eller det pågældende plugin gerne have dansk oversættelse.

Thesis-licens

Thesis’ licensforhold kunne blive den første sag af sin art ved en amerikansk domstol.

Debatten om Thesis’ licens har bølget frem og tilbage og ned og op – til tider meget højt op! Med rette. Thesis, udviklet af Chris Pearson og solgt via hans firma DIYthemes.com, kører kun på – eller måske skulle man sige i – WordPress. Thesis har også benyttet sig af kode fra WordPress, som er udgivet under GPL2. Det sidste gør automatisk PHP-koden til GPL2. Derudover arver Thesis efter de flestes mening også GPL2-status, fordi den kører i WordPress. Thesis er “deriveret”. Der er dog en vis uenighed herom, og der findes få domstolsafgørelser. Thesis’ licensforhold kunne blive den første sag af sin art ved en amerikansk domstol. Alle andre, endog store softwarefirmaer som Microsoft, har faktisk rettet ind, når de har fået forklaret licensreglerne. GPL2 er ikke en trusser mod at drive forretning. Men indtil denne debatrunde har ingen af argumenterne rokket Chris Pearson.

Heldigvis endte debatten denne gang godt, for Thesis vil nu blive solgt under en licens, der i alt væsentligt vil være som følger:

2. Intellectual Property License
Thesis General PHP License
The PHP code portions of Thesis are subject to the GNU General Public License, version 2. All images, cascading style sheets, and JavaScript elements are released under the Thesis Proprietary Use License below.
Thesis Proprietary Use License
The Thesis Proprietary Use License is a GPL compatible license that applies only to the images, cascading style sheets, and JavaScript files contained in Thesis. These elements are the copyrighted intellectual property of DIYthemes and cannot be redistributed or used in any fashion other than as provided in this Agreement
NOTICE: Distribution of Thesis in its entirety inherently violates the Thesis Proprietary Use License. Further, use of the Thesis brand (trademark) to distribute the GPL portions of Thesis is a violation of trademark law.

Det er okay med mig, at der findes copyright på f.eks. billeder, og at man ikke blot kan tage temaet og f.eks. sælge under et andet navn. Jeg støtter også fuldt og helt, at det er muligt at tjene penge på at udvikle, sælge og supportere Open Source-software. Men jeg er også meget glad for, at Thesis nu vil blive solgt under en GPL2-licens, så købernes rettigheder ikke kan ændres eller endog annulleres, sådan som det i princippet kunne lade sig gøre med Thesis’ egen licens (og som det ifølge Matt Mullenweg faktisk er sket tidligere).

Jeg er overrasket over, at det er gået så hurtigt. Chris Pearson, som har designet og udviklet Thesis, virkede ellers ikke særlig påvirkelig for bare en uge siden. Men gruppepres er effektiv – og i dette tilfælde også moralsk ok.

AmR iCal Events List på dansk

Eksempel på tilpasset kalender i AmR iCal Events List

Eget design AmR iCal Events List

Google Kalender er undertiden meget praktisk, så derfor kan der være brug for et plugin til at vise, hvad der står i ens kalender. Jeg prøvede i første omgang plugins, der kunne vise en måned ad gangen, men det er ikke særlig smart, når der ingenting står i kalenderen.

Jeg ville også gerne have mulighed for at konfigurere og designe kalenderen helt efter forgodtbefindende.

Efter en del test endte jeg med amr ical events list eller AmR iCal Events List. Anna-marie Redpath har udviklet et plugin, der kan alt dette. Der er design, der virker med det samme. Der er mulighed for i detaljer at bestemme, hvilke elementer man vil have med. De kan endog grupperes. Som standard er der CSS-tags på alle elementer, men man kan også tilføje sine egne. Endelig kan man tilpasse designet, “style”, med CSS, lige så langt ens evner rækker.

Illustrationen viser et eksempel på en liste med aftaler, hvor kalendernavnet er udeladt. De blå og røde linjer er stylet eller formatteret med CSS, bl.a. med pseudo-class first-letter.

Danske sprogfiler til AmR iCal Events List kan downloades her: [Download not found]

Du kan kan også gøre det via AmR iCal Events på Søg efter downloads-siden, hvor der er flere informationer og links.

Sprogfiler til temaet Thesis

Temaet Thesis fra DIYThemes

Thesis

Temaet Thesis er et særdeles professionelt tema, som har overordentlig mange indstillingsmuligheder. Thesis er ikke udgivet under Open Source-licens. Jeg er principielt en stor tilhænger af Open Source, men Thesis er nu ikke så tosset. Bl.a. har udviklerversionen funktioner til at distribuere tilpasningerne fra en udviklersite til en produktionssite. Det er dog et af de områder, hvor der stadigvæk er mulighed for forbedringer i selve WordPress.

Personligt synes jeg, at Thesis’ fejl 404-side er for skrabet. Heldigvis er det nemt at lave om på.

Jeg har oversat sprogfilerne, såvel teksterne, der vises på bloggen, som administrationsdelen.

Hvis du har købt Thesis, kan du downloade sprogfilerne fra Thesis’ supportforum eller – som sædvanligt – gøre det her på bloggen.

Download Thesis’ sprogfiler her: [Download not found]

Eller smut over på Thesis-sprogfiler på Søg efter downloads-siden, hvor der også er flere informationer og links.

PS: Thesis er pt. ikke tilgængelig på Temaer-siden.

Ypperlig introduktion til temaudvikling

Tessa Silver, WordPress 2.8 Theme Design

Silver, Theme Design

Denne bog er en ny udgave af Tessa Silvers bog fra maj 2008. Bogen er opdateret til WP 2.8.5. Der er ingen større ændringer i WP 2.9. WP 3.0, som er lige på trapperne, kommer med et nyt standardtema samt en ny menustruktur. Det vigtigste i Silvers bog er imidlertid hendes måde at gribe det an på. Den anbefaler jeg, fordi det er smart og praktisk.

Kapitel 1 indeholder en række gode anbefaliner til, hvilken software man kan benytte sig af. Photoshop er standarden inden for grafisk design, men der er også andre gode programmer (hvoraf Silver dog ikke nævner PaintShop Pro).

Kapitel 2 er den allervigtigste, for heri gennemgår Silver de helt nødvendige ting, du skal tænke på, når du planlægger et temadesign, og introducerer hendes strategi for designarbejdet, inkl. hvordan man kan definere et godt farveskema og grafisk stil. Silver gennemgår bl.a., hvilken slags blog der er tale om, men i modsætning til første udgaven siger hun ikke her noget om genre.

Silver kalder sin strategi “rapid design comping” og forklarer, at “et foreløbigt design eller en foreløbig skitse er en ‘comp’, en fyldig illustration eller (måske?) sammensætning”, eller en model (s. 23). Design og brugerens brug af siten er vigtige elementer helt fra start. Det samme gælder, at designet skal kunne udføres i XHTML og CSS. Et vigtigt redskab er for øvrigt servietter. Læs bogen og find ud af hvorfor!

Silver gennemgår kort, hvad “semantisk” betyder i WordPress-sammenhæng. Jeg synes dog, at man skal kigge på temaet Thematic og Justin Tadlocks hjemmeside, hvis man vil have en endnu bedre introduktion til at design og kode “semantisk”: The Goals of Any HTML Structure.

Silvers gennemgang er meget praktisk – fx, når hun siger, at man skal bruge masser af tekst – og ligetil og giver god forståelse af, hvad der sker med CSS-filen, om end der er meget, hun ikke siger om CSS-regler (det er også temmelig kompliceret).

Kapitel 3 handler om, hvordan man skal kode ens design i XHTML og CSS. Der er ikke andet end at sige, at det er et udmærket kapitel, som viderefører kapitel 2. Man kan nok finde lignende kapitler i andre bøger, men det er jo kun en anbefaling.

Men man er ikke færdig, fordi man har lavet sit design og kodet det. Man skal også debugge – finde og fjerne alle fejlene – og sørge for, at temaet validerer, dvs. overholder standarderne. Silver gennemgår alt det i kapitel 4 og giver igen gode tips til Firefox-værktøjer (for selvfølgelig bruger man Firefox, når man udvikler til nettet!). Hun gennemgår også, hvordan man tager hensyn til Internet Explorer, som selv i version 8 ikke overholder alle standarder. Heldigvis er der standardløsninger på problemerne ude på nettet. Men husk også at forberede din site for mobilbrowsere.

Kapitel 5 handler om at gøre temaet klar, så andre WordPress-brugere kan hente det og installere det.

Kapitel 6 er en håndbog i WordPress’ klasser, skabelontags, funktioner og CSS. Loopet, som indsætter indholdet af dine indlæg, gennemgås.

Kapitel 7 drejer sig om Ajax, der gør det muligt at hente data, før de skal bruges, og opdatere blog en del af en hjemmeside med dem. Her gennemgås også problematikker omkring plugins og widgets. Der mangler dog noget omkring internationalisering og lokalisering. Det fungerer ikke altid med Ajax eller JavaScript.

Kapitel 8 (som i første udgave kom før det nuværende kapitel 7) går tættere på dynamiske menuer og interaktive elementer. Det er i dette kapitel, Silver også kommer ind på Flash.

Kapitel 9 indeholder en samling designtips. Man skal sørge for at have alle sine designlister ved hånden. Man skal udvikle i Firefox og så tage sig af problemerne med Internet Explorer bagefter. Man skal validerer, og man skal hele vejen igennem tænke på brugerne. Silver anbefaler Steve Krugs Don’t Make Me Think (faktisk allerede i kapitel 7). Men i det hele taget er der gode råd i dette kapitel, som f.eks. den at mestre at bruge baggrundsfarver og -billeder i CSS – fordi det får din site til at se professionel ud. Søgemaskineoptimering får også et ord med på vejen. Om der er noget, der hedder “DYI meta tags”, er jeg ikke helt sikker på, selv om det står i begge udgaver af bogen. Måske skulle der have stået “DIY meta tags”, “Do It Yourself meta tags”, som er alternativet til at bruge plugins.

Silvers bog ender med et stikordsregister på 9 sider.

Tessa Blakeley Silver: WordPress 2.8 Theme Design: Create flexible, powerful, and professional themes for your WordPress blogs and websites. Birmingham: Packt Publishing, november 2009. 277 sider. Man kan læse et prøvekapitel via forlagets hjemmeside.

PS: Køber man PDF-udgaven, får man illustrationerne i farver, hvilket bestemt ikke skader læseoplevelsen! Om det samme gælder den trykte 2. udgave, ved jeg faktisk ikke. Mit anmeldereksemplar er 1. udgaven.

Indholdsfortegnelser, serier og andre sammenhænge

Jeg kan personligt godt lide, at der er er overblik over tingene. Det drejer sig bl.a. om sammenhængene mellem indlæg. Kategorier er selvfølgelig en måde at etablere sammenhæng på. En anden er at skrive indlæg i serier. Her er pluginnet Organize Series rigtig godt (se mere i [intlink id=”1452″ type=”post” /]).

En anden slags sammenhæng er den indre sammenhæng i indlæg. Når et indlæg når en vis længde, bliver det uoverskueligt – i al fald for de fleste. Man kan selvfølgelig dele indlægget op i flere – en serie! Men som oftest vil det være bedre at inddele den i afsnit og give dem overskrifter.

Det vil ofte, hvis ikke altid, være en god idé at give en oversigt foroven (selv om nogle læsere faktisk foretrækker ikke at få en tekst “hakket i stykker”).

SEO TOC

SEO TOC

Her er et eksempel på et indlæg, som har fået en indholdsfortegnelse genereret af pluginnet Hackadelic SEO Table of Contents udviklet af Zoran Isailovski, som i øvrigt har skrevet adskillige kvalitetsplugins. Man kan skjule/vise indholdet af “I denne artikel” ved at klikke på bjælken, den her er meget lys orange.

SEO TOC

SEO TOC

Man koder sine overskrifter i Visuel (Editor) med Overskrift 3 eller Overskrift 4 osv. Afhængig af, hvordan pluginnet er konfigureret, bliver indholdsfortegnelsen genereret automatisk. Man kan også vælge, at der skal indsættes en kortkode. Hvis man indsætter kortkoden “toc” (indsat mellem [ og ]), får man en oversigt som ovenstående. Man kan tilføje en række forskellige parametre, hvis man f.eks. vil have oversigten til at stå til højre eller venstre.

Alle elementer i oversigten kan styres med CSS. Man kan se et eksempel på pluginnets hjemmeside. Man indsætter de nødvendige CSS-styles i sit temas style.css eller bruger et plugin som MyCSS. Den sidste løsning er praktisk, idet man så hurtigt kan rette i CSS-reglerne fra sit kontrolpanel.

Hackadelic SEO Table of Contents kan endog generere indholdsoversigter fra flere separate indlæg. Til gengæld gør den det ikke på forsiden af ens blog, hvor der er flere indlæg.

Broken Link Checker – Tjek for døde links m.m., nu på dansk

Broken Link Checker - Døde links-checker

Broken Link Checker - Døde links-checker

Døde links er irriterende, men lidt mindre irriterende, når de er streget over, så man ikke sidder og klikker til ingen nytte.

Men vidste du, at det også skader din bedømmelse hos Google? Det gør det ifølge Anders Saugstrups artikel Tjek dine udgående links før Google gør det! | Saugstrup .org. Broken Link Checker tjekker ikke for links til steder med malware osv. Det er også vigtigt at tjekke. Igen af hensyn til Google, men endnu mere af hensyn til dine brugere. Det er ikke sikkert, de tænker pænere om din site, hvis de har hentet sig malware via et af dine links!

Jeg har brugt Janis Elsts’ Broken Link Checker fra dag et på WordPress-platformen. Nu har han forberedt den for oversættelse, så hvis du synes, det er rart med danske skærmtekster, så hent den her – hvis den ikke følger med pluginnet eller er blevet forældet!

Indstillinger for Broken Link Checker

Indstillinger for Broken Link Checker

Broken Links Checker har en lang række indstillinger. Nye links tjekkes så hurtigt som muligt, mens gamle tjekkes med jævne mellemrum, som du selv kan definere.

Du kan også selv bestemme CSS for døde links.

Du kan angive, hvis der er ord, der skal anvendes til at tjekke for, om links ikke skal tjekkes.

Du kan angive, hvis du har Egne felter, der skal medtages, når Broken Link Checker arbejder.

Der er også nogle få avancerede indstillinger, f.eks. timeout, som det kan være nødvendig at forøge, f.eks. hvis man har en langsom udbyder.

Kontrolpanelwidget

Kontrolpanelwidget

Man får et lille resumé i kontrolpanelet (hvis man ikke fjerner den).

Jeg har den altid siddende for oven, så jeg kan tjekke og evt. reparere døde links så hurtigt som muligt.

Hvis man trykker på det fremhævede resultat, får man en ny skærm, som ser sådan ud:

Redigering af døde links

Redigering af døde links

Hvis man holder musen over indlægget (Source eller Kilde, som det hedder, så snart de tre ord i overskriften er kodet for oversættelse), kan man links til at se og redigere indlægget. Holder man musen over URL’en, kan man bl.a. fjerne linket. Man kan også få vist detaljer om, hvorfor det (angiveligt) er dødt. Man kan føje det til en eksklusionsliste, hvis det er et aktivt link, der hele tiden meldes dødt. Endelig kan man stryge linket, så det markeres som aktivt (indtil næste tjek).

Broken Links Checker er et plugin, du ikke vil undvære, med mindre du bruger andre programmer, f.eks. en af dem, som der nævnes i indlægget eller kommentarerne til førnævnte artikel af Saugstrup.

Danske sprogfiler downloades her: [Download not found] eller direkte via Broken Link Checker på Søg efter downloads-siden, hvor der også er links til bl.a. Elsts’ pluginside.

poEdit og oversættelse af sprogfiler

Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poEdit, og hvordan man bærer sig ad, når poEdit melder om fejl. Her er derfor en lille introduktion.

Programmet poEdit og nogle grundlæggende begreber

Programmet poEdit (der kan hentes på poedit.net) er beregnet til at redigere po-filer og danne mo-filer. PO står for ‘portable object’. Det betyder, at de kan læses uafhængig af platform, f.eks. Linux eller Windows. MO står for ‘machine object’. De er beregnet til at indlæses og bruges direkte i f.eks. WordPress.

En po-fil består af et hoved med forskellige oplysninger, som man i poEdit indtaster i Præferencer (f.eks. oversætterens navn og e-mail) og i Indstillinger (som jeg skal vende tilbage til). I Præferencer kan man under Redigeringsværktøj også ændre skrifttype og -størrelse

Ellers er det primære, at man oversætter strenge. Man har en streng i dobbelte anførselstegn, som poEdit som standard vist ikke viser. I al fald kan det slås til og fra under Vis-menuen. Disse anførselstegn er grunden til, at poEdit indsætter en “” foran et anførselstegn (i en almindelig editor skal man selv indsætte anførselstegnet).

Escapening

Escapening

En samling af disse originaltekster og oversættelserne kaldes et katalog. Derfor er der en menu for “Katalog”. WordPress eller et andet php-program slår op i kataloget for at finde den rigtige oversættelse af en streng. Programmøren skal derfor også have fortalt WordPress, hvilken fil der skal slås op i. Af og til sker det ikke. Det kan kræve ændringer i kildekoden.

poEdit (eller et andet program) finder alle de strenge, der kan oversættes, fordi udvikleren har brugt forskellige nøgleord i kildekoden. Dem kan man i øvrigt angive i poEdit. Hvis man ikke angiver dem, kan poEdit ikke opdatere fra kildekoden, for den vil ikke vide, hvad der skal oversættes.

Nøgleord i poEdit

Nøgleord i poEdit

Det er så bare at gå i gang med at oversætte streng for streng. Selv om det kan være lettere sagt end gjort. Dels kan der være tale om fagudtryk, dels kan det være svært at gennemskue, i hvilken sammenhæng strengene bruges. Også selv hvis man kan kigge i kildekoden, som jeg straks skal vende tilbage til.

De “skjulte” tegn (whitespace)

Nogle udviklere og designere skriver strenge, hvor en streng, der skal oversættes, ender med et mellemrum. Det er svært at se. Men man kan slå Vis anførselstegn til på Vis-menuen. Så er det meget nemmere at se. Kommer man til at slette en af dem, sætter poEdit den ind igen!

Vis anførselstegn

Vis anførselstegn

poEdit og kildekode

I Indstillinger man kan indtaste indstillinger, som gemmes og bruges med hver enkelt po-fil.

poEdit-indstillinger

poEdit-indstillinger

Det er vigtigt, at tegnsæt angives som ovenfor, men en po-fil kan vist godt fungere uden de øvrige værdier. Men skal man være sikker på, at man får alle strenge til oversættelse vist, så skal man særligt sikre sig, at den sidste linje, Flertalsformer, er korrekt udfyldt.

Indstilling af stier

Indstilling af stier

Hvis man indtaster den korrekte sti – og den skal stå både som basissti og under Stier – så kan man opdatere po-filen fra kildekoden. Man sikrer sig, at man oversætter den seneste udgave af kildekoden. Det betyder også, at poEdit registrerer placeringen af de strenge, der skal oversættes. Så kan man få poEdit til at vise dem.

Som det ses i illustrationen nedenfor, så højreklikker man på den streng, der skal oversættes, i listen og vælger en af de linjer, der står under Referencer. Så får man et vindue med kildefilen. Da man kun får et udsnit vist, kan man trykke på det ikon, jeg har fremhævet med gult, og få en vist hele kildekoden. Jeg bruger Notepad++, som er en god editor. Den kan bl.a. farve php-kode, så det er lettere at læse kildekoden. Man kan godt sætte poEdit til at åbne direkte i ens editor (i Præferencer), men så er det ikke så let at skifte mellem de forskellige steder, en given streng findes i kildekoden.

Vis kildekode i poEdit

Vis kildekode i poEdit

Brug af tidligere oversættelser

poEdit kan faktisk lave en database med de oversættelser, man har, og oversætte ved hjælp af dem, man allerede har oversat. Man skal dog passe på, for dels kan der jo være problemer med en given oversættelse, dels kan det være, en oversættelse er rigtig, men blot ikke i den pågældende sammenhæng.

Det er et udmærket redskab, der kan hjælpe en til at oversætte med større konsistens. Af og til har en computer en bedre hukommelse, end vi har.

Min erfaring er dog, at en del oversættelsesforslag er ubrugelige. Men downloader man WordPress’ po-fil og inkluderer i oversættelseshukommelsen, så vil databasen også tage den officielle oversættelse med i betragtning.

Brug af eksisterende oversættelser

Brug af eksisterende oversættelser

Som det ses, er der nogle, der dur, og nogle, der ikke gør det. Dem, der ikke gør det, må jo være valgt, fordi der er fælles ord i de to strenge i originalteksterne. Men tit kan der være mere end en oversættelse i ens database. Så vælger poEdit en af dem, men man har adgang til de andre via en lokalmenu (via højreklik).

Flere forslag til oversættelse

Flere forslag til oversættelse

I dette eksempel er der både “Redigér” og “Rediger”. Det første er min foretrukne, det andet den officielle WordPress-oversættelse. Ingen vil være i tvivl med dette ord, men det kan være rart at skelne mellem “Arkivér” og “Arkiver”. Sådan er der så meget.

Redigering eller opdatering af en po-fil

Hvis der allerede er en po-fil, kan man åbne den og redigere den. Typisk  vil man have brug for at opdatere en eksisterende po-fil.

Én mulighed er at opdatere på grundlag af en såkaldt pot-fil, som udvikleren af temaet eller pluginnet har inkluderet i temaet eller pluginnet. En pot-fil er en po-template-fil. po-Edit kan lave en skabelon til at oversætte ud fra.

Desværre hænder det, at udvikleren glemmer at opdatere po-filen. Sker det, eller vil man gerne kunne se kildekoden, hvor en given streng, der skal oversættes, forekommer, skal man pakke pluginnet eller temaet ud på ens harddisk. Man skal have de rigtige værdier i Indstillingerne. Ikke mindst skal oplysningerne om tegnsæt, stier og nøgleord være angivet rigtigt. Har man problemer med at åbne kildekoden, fordi poEdit returnerer en fejlmelding om tegnsæt, kan man prøve at eksperimentere lidt med tegnsæt-indstillingen for kildekoden.

Har man opdateret en eksisterende po-fil ud fra en pot-fil eller fra kildekoden, vil man typisk have nogle sorte, nogle brune og nogle grå tekster.

Efter opdatering

Efter opdatering

De sorte eller mørkeblå er nye strenge, der slet ikke fandtes i den gamle. De brune er strenge, der er blevet ændrede, og derfor er blevet mere eller mindre unøjagtige. De grå er strenge, der er fuldstændig identiske. De brune er egentlig markeret som Fuzzy. Hvis man ændrer i oversættelsen, fjernes Fuzzy-markeringen. Man kan sætte den igen med Alt-U, hvis man ikke lige kan finde den rigtige oversættelse. Man kan også fjerne den med Alt-U, hvis oversættelsen faktisk er korrekt. Det kan f.eks. ske, hvis der er rettet en trykfejl i originalteksten.

Oprettelse af en po-fil

Hvis der ikke findes en po-fil, man kan indlæse, eller en pot-fil, man kan bruge, kan man oprette en po-fil selv, hvis man har adgang til kildekoden (hvis udvikleren har brugt de nødvendige nøgleord og programmeringsteknikker).

Man pakker kildekoden ud og åbner poEdit. Jeg har en skabelon, jeg bruger, når jeg skal begynde fra bunden (den kan downloades her: [Download not found]). Man skal indtaste Basissti og Stier. Det er selvfølgelig en god idé at gemme filen.

Herefter er det “bare” at gå i gang med at oversætte.

Oversættelsesarbejdet i praksis

Mange strenge kan man oversætte direkte, når man får lidt erfaring. Så kan man tit regne ud, hvor en streng bruges. Af og til må man kigge i kildekoden (se ovenfor). Men det er ikke altid nok, især ikke hvis det handler om layout eller om dato og klokkeslæt.

Man kan sikkert gøre det på mange måder, men én måde at gøre det på er at installere have to WordPress-installationer. Jeg har en kørende med den originale version, mens jeg på den anden anvender den mo-fil, som poEdit genererer. Så kan jeg hurtigt sammenligne.

Som ved alt andet oversættelsesarbejde kan det være en god idé at se, hvordan andre oversætter. Af og til kan der dog være brug for at afvige.

Oversættelse af koder for dato og klokkeslæt

Hvis der f.eks. skal angives datoformat, skal kildekoden skrives, så parametrene udgøres af strenge, der kan erstattes med andre strenge. I eksemplet her nedenfor er strengen “l, F jS, Y” erstattet af “l \denenn j. F Y”, som bliver til f.eks. “mandag den 13. april 2009″. Det kan være noget af en opgave at finde den rigtige formattering af koder for dato og klokkeslæt i oversættelsen. Man skal bruge php’s date-parametre. Man skal “escape” (dvs. bruge “” foran) bogstaver, som kunne være php-parametre, men ikke skal være det. I eksemplet nedenfor er der escapet med én gang for poEdit og én gang for php. Men det er ikke altid det samme i andre programmer.

To sæt strenge

To sæt streng

Separate strenge for ental og flertal

Dansk skelner mellem ental og flertal. Mange plugins (og nogle temaer) bruger kontrolstrukturer (stærkt forsimplet f.eks. således: hvis 1, så …; hvis 2 eller flere eller, hvis det fx er dansk, hvis 0, så …).

Men man kan også bruge en teknik, hvor po-filen indeholder et sæt af strenge i originalen, som så skal oversættes til et sæt af strenge.

Det er helt afgørende, at det er indstillet korrekt i Indstillinger.

Indstillinger for ental/flertal

Indstillinger for ental/flertal

Faktisk er __ngettext og varianter “deprecated”, hvilket vel sige, at de stadig virker, men at de senere vil blive droppet helt. Man bør i stedet bruge _n. _n funktionen findes også i forskelige varianter. Det er dog sjældent, at varianterne bruges. Som regel bruger programmørerne kun __ngettext eller _n. Og rigtig mange bruger ikke engang dem, når det ellers ville give mere logiske skærmbilleder.

Har man indstillet poEdit korrekt, og findes der en af de to sidste nøgleord, vil man få et skærmbillede som det følgende.

Eksempel på ental/flertal

Eksempel på ental/flertal

I de to faner anfører man så oversættelsen for henholdsvis ental og flertal. Faktisk anfører man de strenge, der skal bruges, når der skal anvendes henholdsvis en entalsform og en flertalsform. På dansk bruger vi flertalsformer efter udtryk for 0 (f.eks. “Jeg har ingen bøger”) og tal større end 2 (“Jeg har to bøger”). Indstillingen “nplurals=2;” angiver, at vi har to muligheder: en entalsform eller en flertalsform. Indstillingen “n= !n 1;” angiver, at der skal bruges flertalsform, når n er forskellig fra 1, dvs. er 0 eller mindst 2.

En hyppig grund til, at der mangler strenge i oversættelsen, er, at værdien for Flertalsformer er indstillet forkert.

Kataloghåndtering

Man kan oprette en oversigt over ens oversættelsesprojekter. Så kan man hurtigt se, om der er nogle, man ikke er færdige med.

Håndtering af oversættelsesfiler

Håndtering af oversættelsesfiler

Problemer med variabler

Det er let at komme til at overse et procent-tegn, men det er ikke smart, fordi det som regel er en variabel. poEdit brokker sig højlydt, hvis procent-tegnet er brugt som procent-tegn.

Den brokker sig også, hvis procent-tegnet er brugt alene. Det sker i en del temaer.

Men selv om poEdit brokker sig og siger, at det er en “fatal error”, så gemmer den faktisk po-filen. Er den indstillet til automatisk at generere en mo-fil, så gør den også det. Man skal blot tjekke, at oversættelsen har nøjagtig samme format som originalen. “% Comments” skal oversættes til “% kommentarer”, selv om poEdit brokker sig.

Anvendt software

Til udarbejdelse af ovenstående har jeg anvendt poEdit, Paint Shop Pro (til skærmbilleder, hvor menuer skal være aktiveret), FireShot Pro og selvfølgelig WordPress. Jeg har særligt brugt pluginnerne [intlink id=”155″ type=”post”]Scissors[/intlink], [intlink id=”83″ type=”post”]Faster Image Insert[/intlink].

Selv lærte jeg en del af at læse John Godleys vejledning: “Translating WordPress Plugins & Themes“. Også andre plugin-udviklere har hjulpet med at oplære mig.

Denne udgave er skrevet 13. april 2009 og senest redigeret 14. april 2009. Forslag til forbedringer eller spørgsmål, som jeg kan lære af, er meget velkomne! Et link til artiklen eller denne blog (WordPress.Blogos.dk) er selvfølgelig også helt ok.

Du kan downloade en pdf-fil til eget brug (med andre ord: send venligst et link, hvis du vil dele den med andre. Så kan de besøge min blog og hente den seneste udgave): [Download not found]

Den tilhørende skabelon hentes her: [Download not found]