Danske overskrifter til BW8

BibleWorks giver mulighed for at vise afsnitsoverskrifter i Browse-vinduet og har gjort det i al fald et par versioner tilbage. Det er meget praktisk at have de danske overskrifter.

Danske bogoverskrifter

Danske bogoverskrifter

I ZIP-filen, som du kan downloade nedenfor, er der to filer. do1948.dbo og do1992.dbo. Det er kompilerede filer, så du kan ikke rette i dem, men du kan bruge dem. Hvad er fordelen?

For det første kan du hurtigt se, hvad man plejer at kalde et givet afsnit i dansk tradition. Det kan være meget praktisk, hvis man ikke har fotografisk hukommelse. For det andet kan du klikke på pilen og i dropdown-menuen vælge et andet afsnit, hvorefter BW skifter til det første vers i pågældende afsnit.

For det tredje har jeg indtastet begyndelses- og slutvers for de enkelte afsnit. Det synes jeg tit, er praktisk, når man skal referere til en tekst. Så behøver man ikke sidde og bladre frem og tilbage for at finde en “officiel” måde at inddele teksterne på.

Så vidt jeg husker, kan man måske også benytte overskrifterne, når man genererer rapporter i BibleWorks 6 eller 7 og nyere.

do1992 indeholder danske overskrifter til GT, NT samt apokryferne. Dog er der engelske overskrifter for de bøger, der ikke er med i den danske udgave af Bibelen med apokryferne.

do1948 indeholder desværre kun danske overskrifter til NT. GT er taget fra BibleWorks’ engelske Heading Outlines. Hvis der er nogen der har tid og lyst til at skrive overskrifterne ind for GT-oversættelsen fra 1931, må man gerne kontakte mig.

Danske afsnitsoverskrifter til BibleWorks