Den mindste smule surdej – om kristen lære og kærlighed

Paulus og Luther

“Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen” (Paulus, Galaterbrevet 5,9)

“Vi er bestemt rede til at bevare fred med og kærlighed til alle, når de blot lader os beholde læren om troen ren og uskadt. Hvis ikke vi kan opnå dette, er det forgæves, de fordrer kærlighed af os. Ja, forbandet være den kærlighed, som bevares på bekostning af læren om troen; for dén skal alt vige: kærlighed, apostle og engle fra Himlen. Ved svigagtigt at svække denne sag, beviser de, hvor højt de sætter Guds majestæt. Hvis de troede, det var Guds Ord, legede de ikke i dén grad med det, men holdt det højt i ære, troede på det uden nogen diskussion og strid – og vidste, at Guds ene Ord er dem alle, og alle er det ene. Ligeså vidste de, at én artikel er dem alle, og alle er den ene, og når én er opgivet, går de alle lidt efter lidt tabt. For de hænger sammen og forenes af et fælles bånd.

“Lad dem blot fremhæve den kristne enighed og kærlighed. Vi fremhæver derimod Ordets herlighed og troen. Man kan uden fare tilsidesætte kærligheden, hvor dét er det rette. Sådan kan man ikke gøre med Ordet og troen. Kærligheden skal udholde alt (1. Kor. 13,7) og gå til side for alle. Troen skal derimod slet ikke finde sig i noget eller gå til side for nogen. … Men når det drejer sig om frelsen, når sværmere lærer løgn og vildfarelser under skin af sandhed og bedrager mange, da skal man ikke vise kærlighed eller anerkende vildfarelsen. For hvad man mister hér, er ikke en velgerning, man har vist imod en utaknemmelig, men det er Ordet, troen, Kristus og det evige liv. Om man derfor fornægter Gud blot i et enkelt punkt af læren (egl.: ’en enkelt artikel’), har man fornægtet Ham i dem alle.” (Luther, St. Galaterbrevskommentar, til Gal 5,9; overs. H. Haystrup, København 1984, pp. 254-255).

Nutidens krav

Nu om stunder synes “kristen enighed og kærlighed” at være mottoet i mange kirkelige sammenhænge. Dette udtalte eller uudtalte krav om at ignorere det, man – alligevel – ikke kan blive enige om, og i stedet stå sammen i enighed, kærlighed og ikke så sjældent missionens tjeneste, er en grundlæggende misforståelse af tro, som vi her lærer af Luther, og egentlig også af kærlighed.

Skriftens krav

At være en sand augsburgsk lutheraner er at holde Guds Ord højt i ære, tro på det uden nogen diskussion og strid, og ikke lege med det, bøje det, ignorere det, borttolke det eller direkte fornægte det.

Sand kærlighed

Mange opfatter det som ukærligt, men det er det ikke. Det er derfor, Luther forbander den kærlighed, som bevares på bekostning af læren om troen. For den er slet ikke kærlighed, den er kærlighedens modsætning. For kærligheden kan da ikke drømme om at bytte sandhed ud med løgn, give afkald på Ordets herlighed og troen i stedet for løgn og vildfarelser under skin af sandhed.

Læren og troen

Kun når vi læser Ordet og når det prædikes og gives os i Alterets sakramente, kan troen skabes og holdes i live i os syndere. Mister man derfor Ordet, mister man troen, Kristus og det evige liv. Derfor tåler en ægte augsburgsk lutheraner, dvs. en bibeltro kristen, ikke, at der rokkes ved læren på noget som helst punkt.

Derfor afviser vi også, at kirken skal vise ”kærlighed” og ”enighed” på bekostning af læren, Guds egen lære, som vi i sandhed har i Den hellige Skrift. Kirken skal derimod bekende og lære den sande tro i dens helhed og i alle dens punkter. For det første af hensyn til dem, der tror Guds Ord og derfor tager det til hjerte uden diskussion, kiv og strid. For det andet af hensyn til dem, der benægter Guds Ord og som derfor har brug for belæringer, advarsler og alvorlige kald til at omvende sig, bøje sig for Guds hellige Ord og tro det.

Hvad med vranglærerne?
Men vil vranglærere og sværmere ikke høre, skal de vises bort. Kan man ikke vise dem bort, fordi det er dem, der har magten i kirken, må man offentligt advare mod dem og uden ophold formane enhver alvorlig kristen til at søge derhen, hvor Guds Ord læres og prædikes rent og purt og hvor Sakramenterne derfor også forvaltes efter Kristi indstiftelse.

Alt andet er ukærligt og i virkeligheden en falsk enighed. Lad os derfor vise sand kærlighed og kærligt holde sandheden frem og afvise enhver falsk og løgnagtig lære. Ud med surdejen, om det så blot er den mindste smule!