Den virkelige forførelse

I sin leder i Udfordringen skriver redaktør Henri Nissen om “vækkelsen i Florida” (Den virkelige forførelse). Den kalder på nogle kommentarer. Det er dybt kritisabelt, at nogle vil forsvare en som Todd Bentley, som opfører sig aldeles ukristeligt, ikke alene i sin forkyndelse, men også under sine såkaldte helbredelser. At han f.eks. slår syge mennesker er aldeles ukristeligt

Nu skal Todd Bentley angiveligt skilles, og det har åbnet øjnene på nogle. Men åbenbart ikke på Nissen.

De af vores læsere, som har fulgt med i vækkelsen i Florida vil vide, at forkynderen Todd Bentley pludselig blev sat ud af spillet, fordi hans kone ønskede skilsmisse.

Kritikerne har nu travlt med at sige ”hvad sagde vi”. Men hvad beviser det, at en forkynder har problemer?

Det beviser ikke, at hans forkyndelse indtil da har været falsk. Det afgøres nemlig ikke (nødvendigvis) af forkynderens liv, men af indholdet, dvs. af læren. Det burde også have været fuldt tilstrækkeligt. I Todd Bentleys tilfælde er hans handlinger dog tilstrækkeligt til at vise, at han er en bedrager.

En skilsmisse er ulykkelig, også selv om det ikke er forkynderens skyld. Det behøver det nemlig ikke at være. Men det kan det naturligvis godt være.

Hvis du selv har været med i noget kristent, som virkelig rykkede, så har du helt sikkert også oplevet, at problemer og åndelige angreb haglede ned over dig. Det er det normale kristenliv!

John Wesley, som ledte den store metodistiske vækkelse, som forandrede England i 1700-1800, blev konstant angrebet. Men efterhånden begyndte folk at tale så pænt om Wesley, at det bekymrede ham. ”Er jeg kommet på afveje, Gud?” bad han. Straks efter smed en mand en mursten efter ham. ”Tak Gud!” udbrød Wesley. ”Nu véd jeg, at jeg er på ret vej.”

Ny Testamente fortæller os klart, at ”Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.” (2 Timoteus 3,12).

Jo, men man kan blive også forfulgt på grund af sin egen dumme, kriminelle og/eller utroværdige opførsel. Den slags skal kristne ifølge apostlen Peter ikke give anledning til (1 Pet 4,15). Det har Todd Bentley gjort.

Det er manipulerende at anføre Paulus i den sammenhæng, og det virker helt irrelevant at henvise til Wesley. For Todd Bentley hører ikke hjemme i den sammenhæng.

Dermed ikke sagt, at Bentley og vi andre ikke også lider, fordi vi selv forkludrer tingene. Det sker som bekendt også!

Jo, men her er der bestemt ikke kun tale om at “forkludre tingene.”

Men det er et faktum, at det religiøse establishment historisk altid har afvist og forfulgt nye vækkelser. (Indtil de nye vækkelser selv bliver establishment – og ikke ønsker fornyelse.)

Ja, men der har nu ofte været gode og læremæssige grunde til at afvise “vækkelser.” Men i tilfældet Todd Bentley er der ekstremt gode grunde til det. Gode grunde, fordi Bentleys opførsel og “forkyndelse” var ekstrem.

Ofte hæfter kritikere sig ved små opsigtsvækkende detaljer – som fx Bentleys tåbelige tatoveringer – og man får altid skræmt de alvorlige troende ved at tale om okkultisme, antikrist og forførelse – i forbindelse med Jesus-begejstrede forkyndere!

Men man kan åbenbart også argumentere lige så manipulerende den anden vej …

Hvilket satans bedrag… For ”Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen”, (1. Joh 2, 22). Dét er den virkelige forførelse. Vi lader os skræmme af detaljer hos vores kristne brødre og søstre, som nemt kan fremstilles i et odiøst skær. Men den åbenlyse forførelse, som foregår i de etablerede kirker, bekymrer os knapt nok… Fx:
Præster, biskopper og ”kristne” forfattere som fornægter Gud som Skaber og Jesus som Guds søn; som bortforklarer jomfrufødslen, miraklerne, Jesu opstandelse, hans klare ord om himmel og helvede, om synd og fortabelse.

Men de er da så pæne og religiøse…

For ”I det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!” skriver Paulus til Timoteus (2 Tim 3,1-6).

Jeg er ikke uenig i, at der er meget bedrag at kritisere. Denne blog gør det og har gjort det længe.

Men det er altså ikke tilstrækkeligt at pege på, at “nogle” overser et andet bedrag.

Den virkelige forførelse er nemlig at lade sig forføre bort fra Guds Ord og lære. Sådan lod Eva sig forføre. Nissen har åbenbart også ladet sig forføre, når han vil forsvare Todd Bentley.

Men endnu mere, når han ikke tager afstand fra den vranglære, som Todd Bentley står for, og fra det i ekstremt grad manglende læremæssige indhold i Todd Bentleys “forkyndelse,” vurderet ud fra de videoer, der ligger på nettet.

Denne grundlæggende læremæssige forførelse gør, at man ikke er i stand til at værne sig mod en som Todd Bentley, skønt både hans såkaldte forkyndelse og hans konkrete handlinger burde have fået folk til at skynde sig væk. Eller rettere: Burde have fået folk til at stoppe ham.

Men endnu mere grundlæggende gør denne forførelse, at man tillader falske profeter og vranglærende forkyndere at “holde møder” eller “vækkelsesmøder” uden først at prøve dem, sådan som Skriften ellers lærer, at vi skal (Rom 10,15; 1 Tim 3; Jer 23,21 og mange flere). Når læren reelt ikke betyder noget, bliver det heller ikke vigtigt at prøve dem, der skal prædike, førend de kaldes. Eller man undlader at prøve dem i det omfang, Skriften forlanger.

Falske profeter, vranglærende og ukaldede forkyndere skader evangeliet, ligesom forsvaret af dem gør det. Når evangeliet og den rene lære adskilles, åbnes der for den slags. Det er den virkelige forførelse. Uanset om det handler om retfærdiggørelsen, dåben, nadveren, embedet eller hvad man måtte nævne.

Comments

  1. Skrev Henri Nissen virkelig ikke noget om årsagen til at Todds kone ønskede skilsmisse. Det er jo en ret vigtig pointe at det skyldes at Todd havde et såkaldt "upassende forhold til en anden kvinde". At Nissen kan finde på at sammenligne Todd Bentley med John Wesley viser en mangel på viden om John Wesley og hans forkyndelse. John Wesley viser sig flere gange at være meget stor modstander af "skaberi" blandt kristne.
    Enten har Nissen ikke undersøgt tingene ordentligt (hvad der kan undre en eftersom han er journalist) eller også vil han bare ikke indrømme at der var store tydelige problemer i det som blev udført i Lakeland.