Abrahams skød

Lignelsen om Helvede (Luk 16,19-31) – kritik af Lars Dorland

Lignelsen om den Lazarus og den rige mand er faktisk en lignelse. Bortset herfra er Lars Dorlands kritik af den "traditionelle" tolkning af denne lignelse i det store og hele fejlagtig.