Birthe Rønn Hornbech

Læresplid på vej til juridisk krav i Folkekirken?

Der er teologiske problemer i kirkeministerens forslag om at sikre "det teologisk bestemte mindretal" ret til egen præst i sogne med flere præster.

Skrækkens mænd og skrækkens kvinde

Kirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech skriver om Hans Magnus Enzensbergers essay Skrækkens mænd fra 2006 i Kristeligt Dagblad 4. juli 2008. Efter en præsentation af Enzensberger anfører Rønn Hornbech sine egne refleksioner, som nok er værd at tænke over.

Vil dét føre til færre konfrontationer med muslimer?

Vil det hjælpe på konflikterne med muslimer, hvis danskerne bliver "mere kristne," sådan som Birthe Rønn Hornbech har hævdet? Er islamisk propaganda og terror et resultat af omverdenens reaktioner eller følger det af islam selv?

Birthe Rønn Hornbech underkaster sig islam?

I et interview i Nyhedsavisen lykkes det folkekirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech at anklage alle, der ikke er enige med hende om det islamiske tørklædes betydning, for at være uvidende om kristendom.

Rønn Hornbech opfordrer også danskerne til at blive (folkekirke?)kristne og lade være at provokere islam. Det er i virkeligheden en opfordring til at underkaste sig islam og blive dhimmi. Det betyder de "beskyttede," som det halveufemistisk hedder.