Confessio Augustana

IMT-artikel i strid med luthersk lære om boden

En artikel i Indre Misisons Tidende går galt i byen, når det gælder, hvordan mennesker kommer til tro, og derfor også om, hvad der er prædikeembedets opgave.