Den augsburgske Bekendelse

Den almindelige kirke

Dette indlæg reflekterer over, hvad det vil sige, at kirken er "almindelig," som det hedder i bl.a. Den Apostolske Trosbekendelse.

Omsorg og det store tag-selv-bord

En kommentar til en lederkonference om omsorg. Er der overensstemmelse mellem ord og handling?

IMT-artikel i strid med luthersk lære om boden

En artikel i Indre Misisons Tidende går galt i byen, når det gælder, hvordan mennesker kommer til tro, og derfor også om, hvad der er prædikeembedets opgave.