Erik Norman Svendsen

Fire biskopper tager et lille skridt i den rigtige retning

Fire folkekirkelige biskopper gør endelig indsigelse mod Danske Kirkers Råds svar til de 138 muslimer.