Indre Mission

Når Luther og pietismen skævvrides

Indlægget ser nærmere på et par eksempler på, at såvel Luther som pietismen gengives, så resultatet bliver helt skævt og misvisende.