Interreligiøs dialog

Nysgerrighedens hermeneutik?

Lissi Rasmussen advokerer for, hvad hun kalder "nysgerrighedens hermeneutik" over for muslimer - i stedet for "mistænkeliggørelsens hermeneutik." Hvad er mon "nysgerrighedens hermeneutik"?

Dialog, kristendom og islam

84, nu 101, folkekirkelige teologer har ret i, at kristendom og islam er uforenelige, ikke mindst fordi vi tilbeder to forskellige guder. Som retlærende kristne tror, lærer og bekender vi nemlig, at der kun er én Gud, den treenige Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der er ikke tale om, at retlærende kristne og muslimer lærer forskelligt om den sande Gud. Hvis ikke man tro på og tilbeder Kristus, er ens religion afgudsdyrkelse.

En femte biskops position

Søren Lodberg Hvas redegør for, hvorfor han ikke skrev under på de fire biskoppers erklæring.

Fire biskopper tager et lille skridt i den rigtige retning

Fire folkekirkelige biskopper gør endelig indsigelse mod Danske Kirkers Råds svar til de 138 muslimer.

Fælles islamisk og katolsk basis for etik, fred og samarbejde?

Pavekirken og det muhamedanske al-Azhar Universitet i Cairo kritiserer Muhammed-tegningerne og fører dialog, angiveligt fordi begge parter tror på en skaber. Men det er en teologisk abstraktion, som ikke kan forsvares. I realiteten er det desuden udtryk for ikke bare en verdensfjern, men en verdensfjendtlig abstraktion. Så kan man tale aldrig så meget om fred, sandhed og retfærdighed, som man gør i udtalelsen. For de værdier, islam står for, har konsekvent gennemført altid ført til en fundamentalt forskellig kultur og et lige så forskelligt samfund. Det ses også i dag.