Karsten Nissen

For svært at komme tilbage til folkekirken?

Det er for svært at melde sig ind i folkekirken, hvis man har meldt sig ud, siger præster og biskopper. Men er det i virkeligheden for let? Hvis man ser på det ud fra den evangelisk-lutherske lære?

Luthersk biskop til katolsk kirkeindvielse

Karsten Nissen, folkekirkelig biskop, deltog i indvielse af ny katolsk kirke i Viborg. Hvad siger han dermed i praksis?

Fire biskopper tager et lille skridt i den rigtige retning

Fire folkekirkelige biskopper gør endelig indsigelse mod Danske Kirkers Råds svar til de 138 muslimer.