Kristendom

Forfulgte kristne

På Åbne Døres nye blog skriver Klaus Dahl om kristenforfølgelser i vor tid. De har et kolossalt stort omfang.

Birthe Rønn Hornbech underkaster sig islam?

I et interview i Nyhedsavisen lykkes det folkekirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech at anklage alle, der ikke er enige med hende om det islamiske tørklædes betydning, for at være uvidende om kristendom.

Rønn Hornbech opfordrer også danskerne til at blive (folkekirke?)kristne og lade være at provokere islam. Det er i virkeligheden en opfordring til at underkaste sig islam og blive dhimmi. Det betyder de "beskyttede," som det halveufemistisk hedder.

Dialog, kristendom og islam

84, nu 101, folkekirkelige teologer har ret i, at kristendom og islam er uforenelige, ikke mindst fordi vi tilbeder to forskellige guder. Som retlærende kristne tror, lærer og bekender vi nemlig, at der kun er én Gud, den treenige Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der er ikke tale om, at retlærende kristne og muslimer lærer forskelligt om den sande Gud. Hvis ikke man tro på og tilbeder Kristus, er ens religion afgudsdyrkelse.

Religionsforskrækkelse?!

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech advarer mod religionsforskrækkelse i forbindelse med diskussionen om shari'a-tørklæder m.m. Måske er der nogle grunde til denne religionsforskrækkelse, som Rønn Hornbech selv skulle overveje?

En femte biskops position

Søren Lodberg Hvas redegør for, hvorfor han ikke skrev under på de fire biskoppers erklæring.

Fire biskopper tager et lille skridt i den rigtige retning

Fire folkekirkelige biskopper gør endelig indsigelse mod Danske Kirkers Råds svar til de 138 muslimer.

Religion og sekulær demokratisk orden

I en korrektion af en anmeldelse, som har misforstået hans bog Forsvar for rationaliteten, skriver Kai Sørlander om forholdet mellem principperne for en sekulær demokratisk orden og hhv. kristendom og islam. Læs et par afsnit og få link til hele artiklen.

Der er forskel på fundamentalisme

Poul E. Andersens kronik i Kristeligt Dagblad 5. april 2008 er en udmærket gennemgang af de problemer, som opstår, når man bruger ordet "fundamentalisme" om både kristendom og islam. Det viser han både overordnet og med henvisning til, hvad en muslimsk kvinde må tænke under en kristen gudstjeneste.

Lindhardt om den muslimske religion

Det er ikke hver dag, at Jan Lindhardt skal have lidt ros fra denne kant. Men af og til kan det ske, og i dette indlæg i Kristeligt Dagblad er der gode elementer fra den nu snart forhenværende biskop. Det religionsfrie rum | Kristeligt Dagblad Og religion er altid med i det offentlige rum. Den holder sig aldrig for sig selv. Den kristne kirke har været med til at forme vort samfund med hospitalshjælp, fattighjælp (socialhjælp) og har givet vort samfund mange af de afgørende idealer, som er fundamentale for os.Overalt i landskabet ligger kirkerne og kalder på os. Både gennem øjet og nydelsen af de pragtfulde kirkerum, og med øret, fordi kirkeklokkerne forvandler vore omgivelser til en gudstjeneste. Kirken er virkelig meget langt fremme i det offentlige rum, og det skammer&