Mikkel Lodahl

Når man er træt af Luther

Denne artikel ser bl.a. nærmere på Luthers forhold til bondeoprøret i 1525, foranlediget af et upræcist indlæg i Kristeligt Dagblad. Indlægget er forfattet af Mikkel Lodahl, BA i religionsvidenskab og idehistorie. Lodahl er træt af Jesu ord: "Giv kejseren, hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er."