Præsteuddannelse

Menighedsfakultetets via alatina

Menighedsfakultetet har planer om mere formidling, mindre latin, men samme niveau i klassisk teologi. Kan det lade sig gøre? Det kommer an på ...

Kamp om teologisk faglighed

Dekan Carsten Riis har foreslået store ændringer i teologiuddannelsen. Det har medført overraskende udmeldinger. Endog gamle arvefjender skriver nu fælles indlæg. Spørgsmålet om teologisk professionsuddannelse er kompliceret, men afhænger i høj grad af, hvilken teologi man har, og hvilken man mener, præster og dermed teologistuderende skal have.

Birthe Rønn Hornbech og Menighedsfakultetet

Dette indlæg tager udgangspunkt i et interview med kirkeminister Birthe Rønn Hornbech og analyserer forholdet mellem folkekirken, et "menighedens fakultet," som kan og skal være bundet af kirkens trosbekendelser, og de teologiske fakulteter, som angiveligt skal være "videnskabelige" og uddanne folkekirkens præster. Det er ikke så enkelt, som Rønn Hornbech gør det til.

Kendt sognepræst anbefaler Menighedsfakultetet

Johs. H. Christensen anbefaler Menighedsfakultetet i Århus i en skarp kritik af professor Svend Andersen, Det teologiske Fakultetet, Århus

Ny præsteuddannelse?

Biskop Lindhardts forslag Biskop Jan Lindhardt mener, folkekirken om få år vil stå med en alvorlig mangel på præster, skrev bl.a. Danmarks Radio. Derfor mener Lindhardt, at fx Syddansk Universitet skal oprette en egentlig præsteuddannelse. Allerede for ti år siden… Læs resten