Religion og politik

FN fordømmer “ærekrænkelse” af religion

Kritik af, at et FN-organ støtter kravet om love, der forbyder religionskritik, "ærekrænkelse", som man kalder det.

Ny indvandring, samme retorik – pseudoforskning

Artikel i Kristeligt Dagblad om Ph.D. Brian Arly Jacobsen rejser mange spørgsmål. Jeg ser på nogle af dem.

IM-missionær: Frygt for nazisme skyldtes uvidenhed

Netmissionær Asbjørn Asmussen fra Indre Mission mener, at "din og min kamp mod religiøs fanatisme og terror begynder i vores eget møde med anderledes troende mennesker." Uvidenhed er angiveligt et af de store problemer ...

Uenighed i Indre Mission om tørklædeforbuddet …

Ikke alle i Indre Mission er enige med formanden, der er modstander af et tørklædeforbud.

Alf Ronnby om islam som politisk religion

Velargumenteret artikel om problemerne ved den politiske religion islam. Alf Ronnby er docent ved universitetet i Göteborg.

Fængselsimamer og britiske erfaringer

Jakob Holm, lederskribent i Kristeligt Dagblad den 4. juli 2008, stiller spørgsmålstegn ved, om fængselsimamer er en god idé, hvis man vil radikalisering blandt muslimske indsatte til livs. Der er også andre problemer end dem, Holm nævner.

Skrækkens mænd og skrækkens kvinde

Kirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech skriver om Hans Magnus Enzensbergers essay Skrækkens mænd fra 2006 i Kristeligt Dagblad 4. juli 2008. Efter en præsentation af Enzensberger anfører Rønn Hornbech sine egne refleksioner, som nok er værd at tænke over.

Vil dét føre til færre konfrontationer med muslimer?

Vil det hjælpe på konflikterne med muslimer, hvis danskerne bliver "mere kristne," sådan som Birthe Rønn Hornbech har hævdet? Er islamisk propaganda og terror et resultat af omverdenens reaktioner eller følger det af islam selv?

Grundtvigske proklamerer “åndskamp”

Formandskabet for Grundtvigsk Forum, sognepræst Helge Baden Nielsen og skoleleder Torsten Johannessen, kritiserer forbuddet mod, at dommere og andre bærer tørklæde. Der er tale om en åndskamp, hævder de.

Sørlander om dommere og tørklædet

Kai Sørlander drøfter spørgsmålet om dommere og de islamiske tørklæder. Desuden nogle bemærkninger om visse kristnes principielle afvisning af muligheden for at forbyde kristne dommere at bære synlige kors.