Steen Skovsgaard

Når bare det virker … Eller: Når muslimer beskytter … (2)

Nyt forsvar for ordningen med muslimsk beskyttelse i Gellerup Kirke. Ordningen virker jo, hedder det bl.a.

Fire biskopper tager et lille skridt i den rigtige retning

Fire folkekirkelige biskopper gør endelig indsigelse mod Danske Kirkers Råds svar til de 138 muslimer.