Thorkild Grosbøll

Lindhardt og Grosbøll

Biskop emeritus Jan Lindhardt ville - måske - fyre Thorkild Grosbøll. Det gjorde han ikke, for der var noget, han mente, var vigtigere.

En præsts og en kirkes pligter – i lyset af Grosbøll-sagen

Hvad skal en præst eller hans kirke gøre, når han svigter det mandat, han har fået?

Grosbøller og Det første bud

En forkyndelse, som den Thorkild Grosbøll stod for, er udtryk for ganske alvorlige forhold. Der er ikke tale om gudstjeneste. Men hvad er der så tale om?

En norsk Grosbøll og andre kvaksalvere

Jens Steensbergs kronik i Kristeligt Dagblad orienterer om Helge Hognestad, der kan karakteriseres som en norsk Grosbøll, bare smartere. Sand kristendom er der dog ikke på nogen måde tale om i kronikken.

Grosbølls udgang(spunkt)

Thorkild Grosbøll valgte den menneskelige uro i stedet for de absolutte sandheder og evangeliet. I sit "testamente" angriber han den religion og den kirke, som han (heller ikke) tjente som præst.