tolerance

Tosidig religionstolerance?

Går religionstolerance begge veje i forholdet mellem kristne og muhamedanere? Og hvad betyder religionstolerance i forhold til muhamedanerne egentlig?