Villy Søvndal

Når der skæres igennem

Hvem kritiserede Villy Søvndal egentlig? Kan islam reformeres?

Langballe om islamister

Jesper Langballes og Søren Krarups kritik grunder sig for det første på en holdbar forståelse af uforeneligheden af kristendom og islam. For det andet grunder deres kritik af islam(isme) på en forståelse af, at der er og må være en sammenhængskraft i en kultur, hvis den skal bestå og give mulighed for tillid.