En sørgelig rekord

Over 10.000 angreb med dødelig udgang
10.000 angreb – udtrykkeligt i islams navn, den religion, som omtaler sig selv som fredens religion – siden 11. september 2001. Faktisk allerede over 10.000. Og hver og et af disse i skrivende stund 10.009 angreb har medført dødsofre.

Den sørgelige rekord rejser mange spørgsmål. Fx disse to:

1. Hvorfor er der ingen fra denne fredens religion, som foretager et grundlæggende opgør med de terrorister, som henviser til denne fredens religion?

Hver og et af de over 10.000 angreb, der har fundet sted siden 11. september 2001, burde have ført til dette opgør. I stedet angribes de, som gør opmærksom på sandheden herom, ofte.

Mange muslimer tager heldigvis afstand fra alle disse angreb. Men vi venter stadig på, at islamiske lærde foretager et grundlæggende opgør med alle disse islamiske terrorister. Vi venter på, at de foretager dette grundlæggende opgør på en måde, der vil blive taget alvorligt af andre islamiske lærde. Det er ikke nok, at der er lærde her og der, som gør det, så længe de forbliver marginaliserede eller endog kætteranklagede minoriteter.

2. Hvorfor hører man ikke om denne sørgelig rekord i de danske såkaldte mainstream-medier?

Se mere på fx Jihad Watch og The Religion of Peace.