Et par uortodokse dåb

Et par konkrete eksempler:

Men her er en video med Todd Bentley som viser dåb som uden tvivl er meget langt fra det som Gud ønsker. Det er direkte tåbeligt. Todd Bentley døber på et tidspunkt en kvinde “in the name of the father, the son and bam“. Jeg var meget overrasket over at han overhovedet kunne finde på at sige det. Men nok mere overrasket over at folk stadig synes at Todd Bentley er fra Gud. Hvis han virkelig var det, ville han så ikke vise mere respekt for dåbshandlingen end han gør her. (Sand Omvendelse » In the name of “Bam”)

Men selvom vore nordiske søsterkirker på forskellig vis fremmer inkluderende sprog, så er der grænser. Den 16. marts døbte kapellan Gyrid Gunnes, Hamar Domkirke i Norge, to små piger i Skaberens, Befrierens og Livgiverens navn.

[…]

Gyrid Gunnes havde dog ikke taget sin biskop, Solveig Fiske, i ed. Hun meddelte kapellanen, at ingen præst i den norske kirke kan udvikle nyt gudstjenestesprog uden øje for den kirkelige sammenhæng, han eller hun indgår i. Men biskoppen anerkendte dåben som gyldig. (Guds køn til debat i Norden | Kristeligt Dagblad)

Lidt baggrund

En ugudelig og blasfemisk forfører, Todd Bentley, mishandler folk, når de kommer til hans arrangementer, som ifølge ham selv og hans tilhængere skal være vækkelsesmøder. Hvis man har en smule sans for, hvad Bibelen lærer om evangeliet og om, hvordan en prædikant skal opføre sig, så behøver man ikke at lytte mere end nogle få sekunder for at vide, at Bentley er ugudelig. Man kan undre sig over, at der er nogen, der overhovedet kan tage fejl. Men sådan går det jo, når man punkt efter punkt giver køb på læren. Accepterer man nutidig profeti, og vil man tolke dåb og nadver symbolsk, så er der åbnet for den slags.

Mere sofisteret ser det måske ud, når man som Gyrid Gunnes vil gøre op med, at Gud omtales som han. Det skal forestille at være “inkluderende,” men det er jo feministisk dominans, hun ønsker. Sandt er det ganske vist, at Gud Fader er skaber, og at Helligånden er livgiver, og i en vis forstand kan Kristus også kaldes befrier.

Ugyldige dåb

Men fælles for begge er, at de foretager en ugyldig dåb. Bentley fordi han har mistet jordforbindelsen og tilsyneladende også kontrollen over sin forstand. Vranglære og ugudelighed er så åbenlys, at det under ingen omstændigheder kan kvalificere som dåb. Så kan man aldrig så meget bruge de “rigtige ord,” hvad Bentley altså ikke engang altid kan. Man skulle tro, en vis herre har taget magten over ham (og det er altså ikke Gud, jeg taler om). Gunnes følger heller ikke Kristi befaling, men det sker jo altså efter nærmere overvejelser.

Men ingen af dem døbte med den dåb, Jesus har befalet.

Hvorfor er det et problem at ændre på dåbsformelen? Jo, vandet i sig selv gør ingen dåb, men det gør vandet, når Guds ord kommer til. Dåb skal holdes, så troen kan komme til, som det hedder i Den augsburgske Bekendelse (Confessio Augustana), artikel 13.

Men den tro, de lutherske bekendelsesskrifter taler om ud fra Skriften, er en tro, som bliver skabt af og båret Guds Ord. Derfor er det helt forkert, ja ugudeligt, når man retter i, hvad Jesus har befalet. Så kan vi ikke vide, om der er knyttet løfter til. Vi kan ikke vide, at der overhovedet er tale om en kristen dåb. Den er derfor ugyldig. Det burde i al fald en luthersk biskop vide.

Den kristne dåb

Modsat gælder det, at er dåben forvaltet efter Kristi befaling, så tror, lærer og bekender vi, at en sådan dåb frelser (1 Pet 3,20), genføder og fornyer ved Helligånden (Tit 3,5).