Fergos ferieflop

Evangelikal tv-kanal

GOD TV vil gerne ind på det danske marked. Det har kanalen været tidligere, men er det ikke længere. I maj 2006 var det Kristeligt Dagblad, som viderebragte direktør Simon Jacobsens opfordring til kristne om at arbejde for, at kanalen kommer på antenneforeningernes programflade. I juli 2007 er det Berlingske Tidende, der bringer budskabet. “Interessen for religion har aldrig været større end den er nu. Men i Danmark afskæres halvdelen af befolkningen fra en kristen TV-kanal. I de øvrige nordiske lande har alle de store kabeloperatører en kristen TV-kanal med i udbudet,” udtaler direktøren. Denne gang har han fået hjælp – fra en overraskende kant.

Tove Fergo anbefaler GOD Channel

“Men en af GOD Channels ivrige tilhængere, tidligere kirkeminister og nuværende sognepræst Tove Fergo, mener tværtimod at behovet for en kristen TV-kanal til danskerne aldrig har været større. Hun går derfor i forbøn for at GOD Channel får en fast plads i TDCs kabeludbud.

‘TDC skal udbyde GOD Channel, fordi det er udmærket, at mennesker kan sidde hjemme og se kristent TV. Jeg synes, det er en god og anderledes måde at evangeliet bliver forkyndt på. Der er mere vingesus, mere ånd og mere gejst, og det tror jeg appellerer til mange mennesker,’ siger Tove Fergo, som ikke er bange for at den danske folkekirke skal få konkurrence fra en religiøs TV-kanal. Det vigtigste, mener hun, er at mennesker modtager Guds ord.

‘Der er ingen tvivl om, at der er en åndelig søgen i mennesker i dag, som jeg ikke oplevede for 34 år siden, da jeg blev præst. Men det er ikke altid den lokale folkekirke, de søger ind. Snarere designer de nok deres eget gudsbillede,’ vurderer Fergo.

Fergos forpligtelse

Fergo er sognepræst i folkekirken. Med andre ord er hun – eller burde hun være – evangelisk-luthersk. Hun skal altså stå inde for den lære, som bl.a. findes i Luthers lille Katekismus og Den augsburgske Bekendelse. Ifølge sit præsteløfte skal hun fremme denne luthersk lære og modarbejde vranglære. Men det tager Fergo åbenbart ikke så tungt.

GOD Channels teologiske profil

GOD Channels læregrundlag fremgår af deres hjemmeside. Kanalen bruger Evangelisk Alliances Trosgrundlag (Basis of Faith) “til at sikre, at de deltagende enkeltpersoner/kirker og grupper står inde for de samme værdier.” Der gengives derefter en række lærepunkter, som for en lutheraner har mange mangler. Retfærdiggørelse af tro, dåb og nadver nævnes ikke med et ord. Det er ikke tilfældigt. Der er tale om et minimumsgrundlag, som er blevet mere og mere udbredt. Det er reelt nok, for det er det, GOD Channel står for.

Fergos ferieflop

Det kan også være meget reelt, at Fergo anbefaler GOD Channel. Det kan være, hun rent faktisk er enig i den forkyndelse, som kanalen viderebringer. Hvad der derimod ikke er reelt, er i så fald, at hun også gør tjeneste som præst i en luthersk kirke. Måske har Fergo bare fået solstik en af de sjældne solskinsdage i den regnvåde sommer. Det kan man håbe, for så er der jo en mulighed for, at hun vil ændre synspunkt. Men det kan vel ikke afvises, at Fergo faktisk synes, at det er godt med mere vingesus, ånd og gejst. Hun er jo trods alt gejst-lig.

Det vigtigste er, mener Fergo, at mennesker modtager Guds Ord. Men det afgørende er så, om de gør det. Det bør en lutheraner jo kunne svare “ja, men” til. Skriften læses da op, og ikke alt, hvad der bliver sagt, er forkert. Men det er heller ikke alt, hvad der bliver sagt, der er korrekt. Fergo er bekymret for, at folk vil designe sig deres eget gudsbillede. En reel bekymring! Men gør GOD Channel måske andet, når de vil forkynde en Kristus, som ikke holder fast ved den bibelske lære om Guds Ord, dåb og nadver? Det er jo det, de ikke gør, når de forkaster den lutherske lære (hvis de ellers – i modsætning til Fergo – kender noget til den). Som Fergo rigtigt siger, så appellerer GOD Channel til mange i vores tid. En luthersk præst burde imidlertid ikke støtte den slags, men stilfærdigt, men uden vaklen insistere på, at der forkyndes lov og evangelium. Det appellerer måske ikke til så mange. Men det forfører heller ikke så mange.

Kristen tv-kanal

Lutheranere kan kun tilslutte sig ønsket om en kristen tv-kanal – hvis den vel at mærke er sand evangelisk-luthersk. Guds ord forkyndes, og nogen kan jo virkelig ikke komme til gudstjeneste, fx fordi de er syge og/eller gamle. Men når det er sagt, er det også på sin plads at minde om, at man ikke skal være tilskuer til en gudstjeneste eller radio-tilhører for den sags skyld. En kristen, ja alle menneske, bør møde deres Skaber, lytte til hans bud, som overbeviser om synd, og lytte til evangeliet, som forkynder, at synden er tilgivet. Det kan man også via radio og tv. Men man skal også adlyde Herrens invitation til at gå til alters – når man ellers er ret forberedt til det. Det kan man ikke via radio, tv eller via internettet. Velkommen i en retlærende evangelisk-luthersk kirke, som fx www.augustanakirken.dk.

Referencer

  • “‘Guds kanal’ vil ud til flere danskere,” Kristeligt Dagblad, 23. maj 2006 http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/guds-kanal-vil-ud-til-flere-danskere)
  • “TDC siger nej til kristen-TV,” Berlingske Tidende, 24. juli 2007 )
  • “GOD TV Statement,”
  • “Fhv. kirkeminister bakker op om kristen tv-kanal,” Udfordringen, 29. august 2007 http://udfordringen.dk/2007/08/fhv-kirkeministerbakker-op-omkristen-tv-kanal/)
  • “Mejdal bakker kristent tv op,” Udfordringen, 5. september 2007 http://udfordringen.dk/2007/09/mejdal-bakkerkristent-tv-op/)