Endnu et opgør med myterne om korstogene

David Gress har i dag et indlæg i Jyllands-Postens KulturWeekend, hvor han med rette modsiger den myte om korstogene, som mange politisk korrekte tror på.

Gud vil det! Deus lo volt! var Første Korstogs sejrsråb. Men vore dages populariserede billede af korstogene som racistiske, voldelige, antimuslimske terrorangreb er det stik modsatte af sandheden. En sandhed, der er ilde hørt blandt de politisk korrekte.

Filmen “Arn Tempelridderen”, instrueret af Peter Flinth, er ikke den værste film, der nogen sinde er lavet om korstogene. Den værdighed tilfalder Ridley Scotts ulidelige “Kingdom of Heaven”, hvori muslimerne er fredelige, renlige og ærlige, mens de kristne er blodtørstige, uvaskede og troløse. Med rette kaldte den ledende korstogshistoriker, Jonathan Riley-Smith, den for en »lortefilm« i Sunday Telegraph.

Hos Scott er korstogene et umotiveret, imperialistisk og barbarisk overfald på en højerestående civilisation, den arabisk-islamiske. I begge film er den muslimske feltherre Saladin, der i øvrigt var kurder, og som generobrede Jerusalem fra korsfarerne i 1187, en forfinet, ædel, smuk og dadelfri hædersmand, hvis ridderlige adfærd gjorde de europæiske såkaldte ridderes forræderiske, egoistiske og løgnagtige adfærd til skamme.

Læs det hele!

Foruden mine to tidligere indlæg (de er her og her) henviser jeg med David Gress bl.a. til følgende værker:

Jonathan Riley-Smith: The Crusades. Yale University Press, 2005. Nyere klassiker, lettilgængelig, engageret.

Thomas F. Madden: Crusades: The Illustrated History. University of Michigan, 2005. Frisk, velskrevet, gennemillustreret; den bedste generelle indføring.

Thomas F. Madden: The New Concise History of the Crusades. Rowman and Littlefield, 2005. Faktuel, nøgtern, velskrevet indføring i hele perioden 1096-1270, og i sin viden og detaljerigdom et opgør med de nutidige, politisk korrekte og islamofile myter om korstogene, som har så stor udbredelse: at de var blodtørstige, racistiske og fanatiske kristnes voldelige forsøg på at underkue fredelige muslimer, og at de berettiger muslimers had til Vesten i dag.

Jeg ville i tillæg hertil også nævne Robert Spencer: The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades). Washington, DC Lanham, MD: Regnery Pub. Distributed to the book trade by National Book Network, 2005.