Hvorfor?

Martin Krasnik spørger om forklaringer på voldelig jihadisme i Weekendavisen nr. 36, 7. – 13. september 2007.

Det, som alle voldelige jihadister har fælles, er, at de er “religiøse muslimer.” Men det har næsten alle ignoreret.

Islam har en politisk åre, er en lovreligion og er universalistisk. Samtidig er sharia og hellig krig (jihad) en vigtig kerne i islam.

Læs selv artiklen. Krasnik sætter fx også de danske muslimers had mod Naser Khader ind i en større sammenhæng.

Men naturligvis betyder det ikke, at alle muslimer er eller bliver voldelige jihadister. Men mon ikke det betyder, at det er på tide, at man(ge) vågner op og begynder at forholde sig til islam, som den er ifølge sin egen og sine egne tilhængeres selvforståelse?