Opbygningen af Åbenbaringsbogen

Grafisk oversigt over opbygningen af Johannesʼ Åbenbaring v. dr.theol. Georg Adamsen

Oversigt over opbygningen af Johannesʼ Åbenbaring (ikke en del af den oprindelige artikel)