Kirke forlader Missouri-synoden

Pastor Michael D. Henson har meddelt, at hans menighed har besluttet at forlade Missourisynoden og blive uafhængig.

Det sker med henvisning til Rom 16,17 og 1 Tim 6,3ff og følgende seks punkter (hurtigt oversat):

  1. Udbredt “åben nadverbord” (som i folkekirken) medfører ikke disciplinærsager
  2. Udbredt brug af vækkelsesorienteret “Contemporary Worship” (lovsangsgudstjeneste) medfører ikke disciplinærsager
  3. Man praktiserer ikke længere, at man på enhver måde skal tage afstand fra “unionisme og synkretisme” og føre disciplinærsager i tilfælde af unionisme og synkretisme (unionisme er at praktisere kirkeligt fællesskab med vranglærende kirkesamfund, mens synkretisme er religionsblanderi)
  4. Den ubibelske tjeneste: “lay minister” (ca: lægmandstjener/-forkynder) afskaffes ikke, men anerkendes, bekræftes og opmuntres
  5. “Skabelsesordningen” (1 Tim 2,12) er afskaffet for at tillade kvinder at tjene som “ældste” (menighedsråds- eller bestyrelsesmedlem) eller som menighedsformand
  6. Missourisynodens regler for gejstligt tilsyn og konfliktløsning tillader menneskelige råd/komiteer at underkende Guds Ord

Da Missourisynoden ikke korrigerede en eneste af disse, har menigheden nu besluttet at forlade Missourisynoden.

Man må glæde sig over den klare og konsekvente bekendelse.