Kristendom og islam

Biskop Skovsgaard og Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe

Biskop Steen Skovsgaard og hans Teologiske Tænketank har drøftet et notat fra Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe. I Kristeligt Dagblad har biskoppen et indlæg, hvori han med – diplomatisk – vægt irettesætter MKR’s arbejdsgruppe.

“Jeg mener, at det fortsat er vigtigt at skelne mellem person og religion, mellem islam som lære og muslimer som medmennesker. Islam som lære skal vi kunne modsige klart og klogt med evangeliets ord, muslimer som medmennesker skal vi møde med respekt, åbenhed, kærlighed og tillid.

“Hvis vi ikke skelner mellem person og religion, vil det så være muligt at tale om, at vi skal elske muslimen? For kristne kan vel ikke elske islam.

“Så vil der i stedet være to muligheder tilbage: 1) Vi kan ikke længere tale om at elske muslimen, fordi vi som kristne ikke kan elske islam. 2) Vi kan vælge også at elske islam; men så er vi jo blevet muslimer. Der er ganske vist også denne tredje vej, hvor man helt holder op med at tale både om fordømmelser og om kærlighed. Og hvor man vælger at tale om ”anerkendelse” af den andens religion, trosoverbevisning, livsanskuelse og holdninger. Men er vi så ikke bare blevet lunkne kristne?”

Ganske vist kunne man indvende, at det ikke er lunkne, men frafaldne kristne, der anerkender den religion, som kalder sig selv “islam.” Men det er nok i virkeligheden også, hvad biskoppen antyder, for lunkenhed er jo et begreb, der stammer fra Johannes’ Åbenbaring kap. 3. Her fremgår det, at lunkne “kristne” har brug for omvendelse.

Biskop Steen Skovsgaard skal roses for ikke at skjule kritikken af MKR’s teologiske arbejdsgruppe. Til gengæld kan det ikke nægtes, at sagen også viser, hvor store problemer folkekirken har, når det gælder læremæssig enighed om selv det mest fundamentale.

Kilder

Se mere om fordømmelserne i folkekirkens bekendelsesskrifter (http://www.lfstift.dk/40-uncategorised/83-om-fordoemmelser ikke længere online) på Lolland-Falsters stifts hjemmeside. Andre dokumenter, som tidligere lå på dette stifts hjemmeside, kan findes på Det mellemkirkelige Råds hjemmeside: MKR’s notat fra 7. juni 2007 med tilhørende pressemeddelelse. Kristeligt Dagblad har andre indlæg om sagen, fx http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/259597. MKR-dokumenterne kan læses på interchurch.dk.