“Lige børn leger bedst”

Danskere afviser partnere med anden religion, skriver Kristeligt Dagblad 21. juli 2008.

Bortset fra, at det er malplaceret at tale om “intolerance,” sådan som artiklen af Laura Elisabeth Schnabel gør det, fordi enkeltindivider ikke ønsker en kæreste med en anden religion, så er det da indlysende, at en del af forklaringen er, som religionssociolog Peter B. Andersen her siger:

– De katolske irere ville måske sige nej til protestanter, men i Holland, hvor befolkningen er blandet af katolikker og protestanter, er tolerancen større, fordi de gennem lang tid har været vant til forskellige grene af en religion. Derfor forekommer den relativt høje danske afvisning markant. Jeg vil tro, det hænger sammen med den temmelig hårde debat i Danmark mellem muslimer og kristne, siger han.

Men det er ikke hele forklaringen. Det er vel egentlig ikke så mærkeligt, at man gerne vil dele grundlæggende værdier med ens ægtefælle. Man kan f.eks. stemme på eller være medlememr af forskellige partier, men være fælles om at være demokratisk.

De fleste religioner gør krav på at sige noget sandt og grundlæggende om tilværelsen og fundamentale sider heraf. Med mindre ens religion mere eller mindre går ud på at integrere de fleste eller om muligt alle religioner, så vil der være grundlæggende værdier, der adskiller.

Det er ikke altid umuligt at være uenig om den slags, men der er værdier og holdninger, som det kan være overordentlig svært at forlige.

F.eks. må det være meget vanskeligt at forene mainstream islam og kristendom, for der er uhyre mange og meget grundlæggende værdier, der adskiller.

Eller luthersk kristendom og pavekirkens lære, for mener den ene, at paven er Kristi stedfortræder, der under nærmere angive betingelser kan fastslå, hvad der skal være kirkens lære, mens den anden mener, at paven er Antikrist, så vil det naturligt få store konsekvenser.

Mange danskere aner meget lidt om religion, både den kristne og alle andre. Derfor er det ikke overraskende, at mange ikke ser så stort et problem. De grundlæggende modsætninger mellem kristendom og islam har uden tvivl medført, at mange er begyndt at tænke over, hvilken værdier man egentlig har. Det er trods alt udmærket.