Luthersk biskop til katolsk kirkeindvielse

Ifølge Katolsk Orienterings artikel Kirkeindvielse i Viborg deltog biskop Karsten Nissen i indvielsen af en ny katolsk kirke i Viborg.

Da den lutherske reformation kom til Viborg med Hans Tausen og andre, som forkyndte evangelisk, førte det til nedrivning af den romerske lærebygning og senere også af romerske kirker, som der ikke var brug for.

Nu forstår man ikke længere, hvorfor den katolske kirke er så farlig. Én af grundene er, at mange ikke længere tror på den evige pinefulde fortabelse. Så bliver det hele i virkeligheden også lige meget.

Biskop Nissen er måske nok folkekirkelig, men absolut ikke luthersk. For så fraterniserer man ikke med en kirke, der lærer falsk om retfærdiggørelseslæren og derfor er anti-kristelig, som De lutherske Bekendelsesskrifter med rette lærer.

Indvielsesmessen for den nye kirke tog sin begyndelse, da den farverige og festlige procession i strålende solskin bevægede sig fra parkeringspladsen op gennem Sct. Ibs Gade og Sct. Leonisgade til kirkens indgang. Her overrakte formanden for byggeudvalget, Christian Sonne – Schmidt, kirkens nøgler til biskop Czeslaw, der gav dem videre til sognepræsten. I processionen deltog bl.a. Viborgs biskop, Karsten Nissen, domprovst Arndt Jessen Hansen, sognepræst Birgitte Thun, baptistpræst Poul A. Beck og præst i pinsekirken Ruben Højer. Blandt de øvrige gæster var katolske præster fra Esbjerg, Grenaa, Kolding og Ringsted, ordenssøstre fra Sostrup og Tønder og menighedsrådsformænd fra hele Jylland. (Fra Katolsk Orientering)