Mere om korstogene

Tidligere domprovst Poul Erik Andersen har en fremragende kronik i Jyllands-Posten i dag: Kronik: De vantro horder fra vest.

[…]

Det er Vesten, der bærer skylden for dette ragnarok, mener mange. Derfor må Vesten i dag bøje nakken og bestandig anfægtes af de muslimske anklager.

Er det et sandt billede?

Med dyb forbavselse læste jeg for nogle år siden hos den danske islamforsker Jes P. Asmussen, at korstogene næsten ingen plads har i muslimernes egen historieskrivning. Her betragtes kampene mod korsfarerne som krigshandlinger på linie med andre uroligheder i det enorme muslimske imperium, hvor der altid var krige et eller andet sted, og hvor alliancer, også mellem muslimer og kristne, blev indgået på kryds og tværs.

Den amerikanske professor Thomas F. Madden fortæller i en af sine bøger: ”The New Concise History of the Crusades” 2006, at korstogene først blev kendt i den muslimske verden for ca. 100 år siden.

[…]

Korstogene var Europas forsinkede reaktion på den islamiske jihad. Europa overlevede, men det havde sin uhyggelige pris i ressourcer og menneskeliv.

Den islamiske ekspansion er ikke død, men den fremtræder i dag i en ny skikkelse. Det kalder på opmærksomhed og må ikke synke til bunds i en tavs politisk korrekthed.

Læs hele kronikken.

Læs også Michael Pihls udmærkede kronik “Den nye orientalisme” i Berlingske, den 21. april. 2006).