Min far råbte, Jeg dræber dig …

Nedenfor følger to beretninger, ikke fra Pakistan, Saudi Arabien, Sudan eller Nigeria, men fra England, ligesom denne. Robert Spencer har skrevet indledningen til uddraget fra The Daily Mail samt kommenteret og fremhævet. Jeg har oversat dem.
“Hvem som helst der har ændret sin islamiske tro, så dræb ham.” Muhammed

Islamisk toleranceadvarsel fra brave ny Storbritannien v. Ruth Gledhill i The Times

Datter af britisk imam under politibeskyttelse efter at have konverteret til kristendom
En datter af en britisk imam lever under politibeskyttelse i frygt for sit liv, efter at hun har modtaget dødstrusler fra sin familie, fordi hun konverterede til kristendom.
Den unge kvinde på 32 år, hvis far er en muslimsk imam i Nordengland er flyttet 45 gange for at undgå at blive opdaget af hendes familie siden hun blev kristen for 15 år siden.
Hannah, som bruger et pseudonym for at skjule sin identitet, fortalte The Times, hvordan hun blev en kristen, efter at hun rendte hjemmefra som 16-årig for at undgå et arrangeret ægteskab.
Truslerne mod hende blev alvorligere for en måned siden, hvad der fik politiet til at tilbyde hende beskyttelse i tilfælde af et drabsforsøg mod hende.
Hun holdt tale umiddelbart før, en ny velgørende institution i London blev åbnet i dag i London, for at fremme større religiøs opmærksomhed. Muslimer i Storbritannien, som ønsker at konvertere til kristendom, lever i frygt for deres liv på grund af de islamiske love om frafald, vil en af de erfarne biskopper i Church of England advare om til åbningen med udelukkende inviterede gæster i det vestlige London.
Biskoppen af Rochester, Dr. Michael Nazir-Ali, vil gøre gældende, at “frihed til at tro” trues i Storbritannien af den islamiske fjendtlige indstilling til konversion …

Citeret fra: British imam's daughter under police protection after converting to Christianity
Formentlig på basis af Imam's daughter in hiding after her conversion to Christianity sparked death threats

Liz Hull og Daniel Bates: “Datter af imam må leve i skjul, efter at hendes omvendelse til kristendom har opildnet til dødstrusler”

Datteren til en britisk imam lever under politibeskyttelse efter at have modtaget dødstrusler fra hendes far, fordi hun konverterede til kristendommen.
Den 31-årige, hvis far er leder af en moske i Lancashire, er flyttet fra hus til hus et forbløffende stort antal gange, 45 gange, efter at slægtninge har svoret at finde hende og dræbe hende.
Den britisk-fødte universitetsuddannede kvinde, som bruger pseudonymet Hannah af hensyn til hendes personlige sikkerhed, sagde, at hun afsvor den muslimske tro for at undgå at blive tvunget ind i et arrangeret ægteskab, da hun var 16.
Hun har skjult sig i mere end 10 år, men tilkaldte politiet for kun nogle få måneder siden efter at have modtaget en sms fra sin bror.
Heri sagde han, at han ikke ville blive holdt ansvarlig for sine handlinger, hvis hun undlod at vende tilbage til islam.
Politifolk har indvilliget i at tilbyde hende beskyttelse i tilfælde af drabsforsøg mod hende.
I aftes sagde kvinden: […] “Jeg ved, at Koranen siger, at enhver, som forlader islam, skal dræbes som en frafalden, så på sin vis følger min familie Koranen. De følger Koranen helt bogstaveligt.

Robert Spencer kommenterer:

Al-Shafi’i, den muslimske jurist, som grundlagde den sunni-islamiske lovskole, som bærer hans navn, mente, at Koranen 2,217 forlanger, at man skal dræbe de frafaldne: “De vil blive ved med at bekæmpe jer, indtil de får jer til at opgive jeres religion, hvis de kan. De af jer, der opgiver deres religion og dør som vantro, deres handlinger vil være forspildte i denne verden såvel som i den hinsidige” Andre peger på, at Koranen 4,89 kræver henrettelse af frafaldne: “Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem!” [E. Wulffs oversættelse]. Koran-fortolkeren Baydawi forklarede dette vers på følgende måde: “Hvem som helst der vender sig fra sin tro (irtada), åbent eller i det skjulte, fang ham og dræb ham, hvor som helst I finder ham, som enhver anden vantro.”

Videre lyder citatet:

“Men jeg tror ikke, at alle muslimer ville handle efter det.
“Min situation er skræmmende, men jeg vil ikke lade det skræmme mig så meget, at jeg ikke kan leve mit liv.
“Jeg føler næsten, som om jeg har mistet min familie, og det er meget hårdt.
“Nogle dage føler jeg mig langt nede, og hvad min far kan finde på, nager mig. Men jeg skifter regelmæssigt telefonnummer for at forhindre ham i at opspore mig.”
Hannah blev født i Lancashire af pakistanske forældre, som opdrog hende og hendes søskende som strenge sunni-muslimer.
Hun bad og læste i Koranen, bar traditionelle islamiske klæder og blev sendt i en madrassa, en religiøs muslimsk skole.
Hun rendte hjemmefra som 16-årig efter at have hørt hendes far organisere hendes arrangerede ægteskab.
En religiøs seminarielærer tog sig af hende, og hun besluttede sig for at konvertere til den kristne tro.
Selv om de var ulykkelige, tolererede hendes forældre, at deres datter havde opgivet islam, idet de betragtede det som en “teenage fase.”
Men da hun valgte at lade sig døbe, mens hun studerede i Manchester, blev hendes familie opbragte over det, og dødstruslerne begyndte.
Hendes far ankom til hendes hjem med 40 mænd og truede med at dræbe hende for at forråde islam.
“Jeg så min onkel og omkring 40 mænd komme stormende op af gaden med økser, hamre, knive og træstykker,” sagde hun.
“Min far råbte gennem brevsprækken: ‘Jeg dræber dig,’ mens de andre hamrede på vinduerne og bankede på døren.
“De råbte, ‘Vi dræber dig,’ og ‘Forræder.’
“Det var forfærdende. Jeg var overbevist om, at jeg skulle dø, men støjen ophørte pludselig efter omkring 10 minutter og mændene forsvandt pludselig.”
Siden da har Hannah, som holder foredrag for menigheder om islam, været på flugt fra hendes familie, og er ofte blevet tvunget til at flygte fra hendes hjem med kun få minutters varsel.
Efter at have modtaget den seneste sms-trussel fra sin bror i juni, gik hun endelig til politiet.
Ingen er blevet arresteret eller sigtet i forbindelse med dødstruslerne, men politiet har opført hende i et register over dem, der lever i fare, og har givet hende et særligt alarmnummer at ringe til, hvis hun frygter for sin sikkerhed.

Citeret fra: Min far råbte gennem brevsprækken: “Jeg dræber dig,” mens de andre hamrede på vinduerne og bankede på døren
På basis af: The Daily Mail

Robert Spencer kommenterer: Hvorfor er hendes far ikke blevet arresteret? Er han overhovedet blevet forhørt om hendes påstande?

Robert Spencer slutter med en Advarsel vedrørende et lillebitte mindretal af ekstremister:

En undersøgelse dette år fandt, at 36 % af de britiske muslimer mellem 16 og 24 tror, at dem, der konverterer til en anden religion, skal straffes med døden.