Muslimers opfattelse af Muhammed ifølge dagens dom

Jyllands-Posten er i dag, 19. juni 2008, blevet frifundet ved Vestre Landsret. Det var ikke ulovligt at trykke Muhammed-tegningerne.

jp.dk – Chefredaktør: Eneste mulige dom

Byretsdom stadfæstet

Landsrettens frifindelse er samme resultat, som Retten i Århus nåede til i sin dom 26. oktober 2006.

Foreningerne med Det Islamiske Trossamfund i spidsen gjorde gældende i retten, at Muhammed-tegningerne, bragt i avisen 30. september 2005, sammenholdt med artiklen under overskriften ”Muhammeds ansigt” og en ledende artikel, af muslimer opfattes som ærekrænkende beskyldninger om, at profeten Muhammed er krigerisk, kvindeundertrykkende, eksponent for krig, kriminel og terrorist.

Da Muhammed for muslimer er en rollemodel og et forbillede til efterfølgelse, og da hverken Koranen eller Muhammed kan tages til indtægt for beskyldningerne, er det en krænkelse af alle muslimer individuelt og af de foreninger, der dyrker islam og varetager muslimers interesser.

I Vestre Landsrets pressemeddelelse hedder det bl.a.:

De islamiske foreninger har for landsretten præciseret deres synspunkt således, at der i tegningerne sammenholdt med overskriften ”Muhammeds ansigt” og i avisens øvrige omtale, fremsættes ærekrænkende beskyldninger om, at profeten Muhammed er krigerisk, kvindeundertrykkende, eksponent for krig, kriminel og terrorist. Da Muhammed efter den islamiske tro er en rollemodel og et forbillede til efterfølgelse for alle rettroende muslimer, også hvad angår deres verdslige livsførelse, og da hverken Koranen eller Muhammed kan tages til indtægt for, at muslimer er krigeriske, kvindeundertrykkende, kriminelle eller terrorister, indebærer beskyldningerne mod profeten Muhammed tilsvarende beskyldninger mod alle muslimer individuelt og mod de foreninger, der dyrker islam og varetager muslimers interesser.

Når man anlægger retssag med sådanne “præciseringer” (jf. VL’s udtryk), må man antage, at det faktisk er i overensstemmelse med, hvad muslimerne mener, islam egentlig er.

Muslimerne har ret i, at “Muhammed efter den islamiske tro er en rollemodel og et forbillede til efterfølgelse for alle rettroende muslimer, også hvad angår deres verdslige livsførelse.” Det betyder for det første, at Muhammed selv har en fundamental rolle. Det betyder for det andet, at de forudsætter, at de har en korrekt viden om Muhammed fra Koranen, Sira og Hadith, de tre skriftsamlinger, som udgør grundlaget for islam. For det tredje siger citatet, at de ikke skelner mellem religion og politik, mellem det religiøse og det verdslige. Det er det, der gør islam totalitær.

Det er derimod meget mere diskutabelt, om muslimerne har ret i, at “hverken Koranen eller Muhammed kan tages til indtægt for, at muslimer er krigeriske, kvindeundertrykkende, kriminelle eller terrorister.” Det er der ganske vist mange danskere forskere, der vil hævde.

Men som Kim Møller har argumenteret for i sin kandidatafhandling “Vejen til Damaskus,” forsker disse forskere ikke primært i Islam og Koranen, men i (et begrænset antal) muslimer og deres holdninger. Andre forskere er meget uenige.

Når det gælder selve Koranen og islams øvrige normative skrifter, er det ifølge mange forskere – især ældre forskere, der ikke var underlagt usaglige krav om politisk korrekthed – ikke så indlysende, at islam er uden skyld i terror m.m.

I dommen hedder det faktisk:

Det er imidlertid en kendsgerning, at der er forøvet terrorhandlinger i islams navn, og det er ikke retsstridigt at gøre dette forhold til genstand for satirisk fremstilling.

Man kan naturligvis håbe, ja, forlange, at alle muslimer, ikke mindst dem, der er med til at definere, hvad islam er, tager afstand fra al terror og alle direkte og indirekte voldelige handlinger. Men kan de det uden at komme i konflikt med, at Muhammed er “en rollemodel og et forbillede til efterfølgelse for alle rettroende muslimer”?

Comments

  1. Dr. Spids says