Når Bibelens lære om sig selv fornægtes

Dr.theol. Helge Kjær Nielsen svarer på kristendom.dk på spørgsmålet: Er Bibelen Guds ord?

Man kan imidlertid forstå det sådan, at de bibelske skrifter afspejler menneskers refleksioner over og tydninger af, hvad de har erfaret som – og er blevet overbevist om også er – udtryk for Guds åbenbaring i menneskers verden – i ord og handlinger. Jeg har tidligere i en lille bog med titlen ”Hjertets efterklang” søgt at tydeliggøre, hvad der ligger i et sådan bibelsyn, ved at kalde Guds grundlæggende og åbenbart flertydige åbenbaring for den oprindelige klang, og så er menneskers forskellige tydninger og videregivelse heraf at forstå som forskellige efterklange.

Kan man virkelig? Nej, det kan man faktisk ikke. Helge Kjær Nielsen kan kun forstå Bibelen sådan ved at tilsidesætte Bibelens egen lære om sig selv.

Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. (2 Kor 2,13)

Fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. (2 Tim 3,15-17)

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. (Joh 16,13)

“Hjertets efterklang” er udtryk for Kjær Nielsens bibelsyn. Den åbenbaring, som Gud ifølge sit eget ord giver ved Helligånden i ord, som Helligånden lærer (verbalinspiration), er blevet til Guds “grundlæggende og åbenbart flertydige åbenbaring.” Den oprindelige klang har vi altså ikke mere, men kun “forskellige efterklange.”

En sådan “tolkning” er ikke en ret forståelse, end ikke en misforståelse, men en bortforklaring eller snarere en direkte afvisning af, hvad Bibelen lærer om sig selv.

Guds Ord bliver erstattet af “menneskers refleksioner og tydninger.” Helge Kjær Nielsen vil selv komme til at stå til ansvar for sit bibelsyn. Det er til gengæld kirke og kristne helt uvedkommende.

Desværre er det meget tænkeligt, at denne vranglære har spredt sig via Kjær Nielsens undervisning på Det teologiske Fakultet og via hans bøger. Sådan går det, når sandheden bliver en by i Sovjetunionen.