Om absolutionen/skriftemålet

Dr. C. F. W. Walther skriver i sin artikel om Retfærdiggørelsen (i fordansket gengivelse):"Ak, også i Den lutherske Kirke er der ofte falske lærdomme og falske overbevisninger om absolutionen (syndstilgivelsen; skriftemålet), idet man alt for ofte … [Læs artiklen!]

Bananskræl under skolen

"Menighederne lærer os med stor enighed, at den nicænske kirkeforsamlings bestemmelse om det guddommelige væsens enhed og om de tre personer er sand og bør tros uden tvivl" (Den augsburgske Bekendelse, artikel 1)   "Gudsfrygt har de ikke for … [Læs artiklen!]

Læren om Guds Søn – og vores frelse

Apostlen Johannes og Den augsburgske Bekendelse "Guds Søns blod renser os fra al synd" (1 Joh 1,7). "Ligeledes lærer de, at Ordet, det er Guds Søn, har påtaget sig menneskelig natur i den salige Jomfru Marias liv, så at der er to naturer, en … [Læs artiklen!]