PLO i amerikansk retssag: Vi er i krig med Israel

PLO indrømmer: Stadig i krig med Israel – artikel af Daniel Pipes

PLO indrømmer: Stadig i krig med Israel

Ja, det ville jo ikke være nogen nyhed. Hvis ikke det lige er, fordi det sker i en amerikansk retssal. Det skriver Daniel Pipes.

Yasir Arafat gav ganske vist hånd til Yitzhak Rabin i 1993 og underskrev højtidelige erklæringer af afslutning på krigen for at udslette Israel, men i slutningen af sidste måned, i en retssal i New York City, bekræftede Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (Palestine Liberation Organization, PLO) formelt, at den stadig opfatter terrorisme imod israelere som legitime krigshandlinger.

Retssagen, Sokolow versus The Palestine Liberation Organization, indgivet af den frygtløse David Strachman, fremfører, at PLO udførte to maskingeværangreb og fem bombeangreb i Jerusalem-området mellem januar 2001 og februar 2004. Sagsøgerne påstår, med den amerikanske forbundsdommer George Daniels ord, at PLO gjorde det “i den hensigt at terrorisere, skræmme og tvinge civilbefolkningen i Israel til at føje sig efter sagsøgtes politiske mål og krav og at påvirke USA’s og Israels politik i retning af en accept af sagsøgtes politiske mål og krav.” Angrebene dræbte 33 personer og sårede mange flere, heriblandt et antal amerikanske statsborgere; ofrene og deres familier søger om op til 3 milliarder amerikanske dollar i skadeserstatning fra PLO.

Hertil svarede PLO, repræsenteret af ingen ringere end den rædselsfulde Ramsey Clark (som i en fjern fortid, 1967-69, var amerikansk justitsminister), at angrebene var krigshandlinger og ikke terrorisme.

Det er blot endnu et eksempel på, at man siger ét og f.eks. indgår “fredsaftaler,” men i virkeligheden mener og gør noget andet. At man fremfører det i en retssag, viser blot, at man er ualmindelig naiv i Vesten, hvis man tror på palæstinensernes og i det hele taget på de islamiske landes retorik om fred osv. Nogle vil nok mene, at det er et eksempel på taqiyya. Det er i al fald udtryk for vildledning.