At se skoven ved hjælp af træer

Det er næsten unødvendigt at forklare overskriften. Men for at være på den helt oversikre side: Den spiller på, at man som bekendt ikke kan se skoven for bare træer. Ikke noget rart udsagn, hvis man går rundt i en skov!

Hvis man studerer tekster, er det selvfølgelig heller ikke rart, hvis man ikke kan se og forstå den tekst, man læser. Det kan skyldes, at man ikke rigtig forstår det, man læser, sådan helt generelt. Det kan af og til også skyldes, at man har svært ved at forstå de sproglige konstruktioner, der bruges et helt bestemt sted. Det er her, træerne kommer ind.

Interlineære studier

Interlineære studier

Men skal man virkelig forstå, hvordan et sprog er bygget op, så må man i gang med at analysere. Mange har sikkert siddet og lavet deres egne interlineære analyser. Hvilke former bruges der, hvad hedder opslagsformen og hvilken form er det. Det er det, man kan se et eksempel på her. Men man kan ikke komme videre end ordenes former, selv om man naturligvis kan danne sig et vist indtryk af sætningsstrukturen på det grundlag. Tekstens opbygning får man ikke den store hjælp til.

Det gør man derimod, hvis man er nødt til at angive hvordan de enkelte ord hænger sammen i led og fraser, som igen udgør sætninger af forskellig kompleksitet, som så igen udgør afsnit.

Linguistic Tree Constructor, lingvistisk træbygger, er et program, der lader dig analysere fra ordniveau og til afsnit, ja, hele tekster, hvis man vil. Man kan analysere både former og syntaktiske funktioner. Den er skrevet af ph.d. Ulrik Sandborg-Petersen, der nu er selvstændig konsulent inden for tekst-software.

Det er næppe for meget sagt, at mange har en intuitiv tilgang til syntaktisk analyse, men der er flere og flere, der arbejder med en mere teoretisk baseret tilgang. En af grundene til dette er computerne. Skal man bruge computere til hjælp i sine analyser, eller skal man skrive programmer, så computere så at sige selv kan udføre disse analyser, så må man have en mere formel forståelse af syntaks. Det betyder med andre ord, at man har været nødt til at udvikle teorier og modeller, som kan forklare sproget generelt og de enkelte konkrete sprog og tekster.

Linguistic Tree Constructor understøtter tre teorier: Generiske træer, Role and Reference Grammar og X-Bar-syntax. Så selv om visse programmer i dag kan vise bl.a. bibeltekster med syntaktisk struktur, så er der nu ikke noget så godt som at prøve selv. Både før, under og efter kan man så konsultere teori!

Her er et af skærmbilleder fra LTC‘s side på SourceForge:

Eksempel på træ i LTC

Eksempel på træ i LTC