Søren Krarup: Kristen samfundsforståelse kontra sharia

Søren Krarup har en særdeles læseværdig kronik i Jyllands-Posten i lørdag den 14. juni 2008. Læs endelig hele kronikken, hvis slutning gengiver her.

jp.dk – Kronik: Kristen samfundsforståelse kontra sharia, af Søren Krarup, MF

Hvis det nemlig ikke forkyndes, at du skal give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, så tager kejseren det hele. Hvis det ikke forkyndes, at Gud som Jesu Kristi far er i himlen og vi mennesker på jorden er syndere, så vil mennesker blive besatte og gøre sig selv til guder. Hvis ikke kristendommen sætter samfundet som verdsligt, ikke religiøst anliggende, så vil samfundsanliggender blive til et religiøst anliggende og vi vil ende med at blive svinebundet af totalitære magthavere – kommunistiske, nazistiske eller islamiske.

Kort sagt, så vil sharia kunne træde i stedet for den danske grundlov. De grundlæggende danske retsprincipper kommer ikke af sig selv. De kan kun være dér, hvor lovgiverne bliver holdt fast på, at deres embede er verdsligt og kun verdsligt. Uden det ord eller den instans, der deler mellem helligt og verdsligt, er vi prisgivet de helliges tyranni.

Truslen imod grundloven er kun alt for tydelig i dag.

Søren Krarup har en umådelig tillid til, at folkekirken faktisk er såvel evangelisk som luthersk. Dét kan man imidlertid i høj grad diskutere. Som det fremgår særligt på bloggen Augsburgske, er det mere end diskutabelt, hvor vidt folkekirken er evangelisk-luthersk.

Bortset fra den – ikke uvigtige detalje – anbefales kronikken. Den indeholder en meget præcis og kort historisk gennemgang, bl.a. af årsagerne til korstogene.

Krarup redegør flere steder knivskarpt for, hvordan kristendommen sætter forholdet mellem det samfundsmæssige og det religiøse og hvordan lov egentlig forstås efter såvel grundloven som islamisk shari’a.

Læs også mit indlæg “Endnu et opgør med myterne om korstogene” med flere henvisninger.

Comments

  1. Dr. Spider says

    En Claus L. Mikkelsen anfører i et læserbrev ("Langballes hellige krig") i JP 20. juni 2008, at kvinder og børn blev slået ihjel i 1099. Men han hævder også, at muslimske hære ikke henrettede civile. Det er ikke korrekt. Også på anden vis bærer Mikkelsens indlæg præg af, at han ukritisk har overtaget muslimers revisionistiske historieskrivning.

    Gad vide, om JP fejlagtigt anførte Søren Krarup som forfatter af kronikken? Eller kan Claus L. Mikkelsen ikke læse indenad? Nok er de fætre, men alligevel …

  2. Hans Jensen says

    Angående korstogene kan man blive klog af at læse teolog Jesper Bachers foredrag om korstogene her: http://inif.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=77