Tosidig religionstolerance?

Religionstolerance må gælde begge veje | Kristeligt Dagblad

Midt i den megen tale om religionsdialog skal man tænke på, at kristne brødre og søstre lever under forfølgelse og trængsler overalt i de dele af verden, hvor der er muslimsk befolkningsflertal. Det er ikke muligt at nævne et land, hvor det ikke er tilfældet, sagde Stender.

Hertil svarede Fischer-Møller, at i Indonesien, hvor man er muslimer på en helt anden og fredelig måde end andre steder, lever kristne og muslimer da med hinanden i stor fordragelighed. Men det passer ikke!

Nej, det gør det ikke. Og så må man spørge, hvad religionstolerance i forhold til muhamedanerne betyder. Hvis muhamedanerne mener sig berettiget til at forfølge f.eks. kristne, men også jøder, for slet ikke at tale om andre religioners tilhængere, som efter shari’a ret og slet kan udryddes, hvordan kan man så tale om religionstolerance? Det må i så fald betyde en tolerance, der forlanger betydelige ændringer i en totalitær religion.

Ellers er der ikke tale om tolerance, men selvdestruktion. Det vil ikke kun gå ud over kristendom og andre religioner, men også de samfund, der er tolerante over for disse andre religioner.