Udvidede søgninger i BibleWorks

For tiden sidder jeg og reviderer min kommentar til Johannes’  Åbenbaring, så jeg kan få den afleveret i løbet af et par uger. Den har ligget og ventet i adskillige år. Det er både godt og skidt. Skidt for både mig og forlaget, når et projekt ikke er færdigt. Godt, fordi det næsten er som at læse noget, en anden har skrevet. Aktuelt studsede jeg over Åb 1,3.

  • Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær. (1992-oversættelsen)
  • Salig er den, som oplæser, og de, som høre Profetiens Ord og bevare det, som er skrevet i den; thi Tiden er nær. (1907-oversættelsen)

Skal man oversætte med ‘holde fast ved’ eller ‘bevare’? Og hvad betyder det? Mit svar på det skal I selvfølgelig læse i kommentaren, når den udkommer engang efter nytår.

Men jeg ville gerne tjekke, hvordan dette ord og tilsvarende ord bruges. BibleWorks 8 (og måske også BW7, jeg husker det ikke) giver mulighed for ikke kun at søge på et ord, men på ord med tilsvarende betydning, for så vidt som dette er registreret i ordbogen af Louw-Nida. Louw-Nidas ordbog, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, er ikke bygget op med opslagsordene i alfabetisk rækkefølge. I bind 2 findes der dog en alfabetisk oversigt. Men som titlen siger, er ordbogen baseret på “semantiske domæner”. Det betyder, at NT’s ord er opdelt i betydningsområder. Domæne 1 er fx “Geographical Objects and Features”, mens domæne 3 er “Plants”.

I mindst en tidligere udgave af BibleWorks har man kunnet søge på disse domæner. Men nu kan man gøre det fra kommandolinjen. Hvis man indtaster følgende

.<37.119-126>

vil BibleWorks søge på alle ordene i domæne 37 (“Control, Rule”) og subdomænet I (“Guard, Watch Over”).

Søgning efter Louw-Nida-domæner

Søgning efter Louw-Nida-domæner

Man kan højrelikke på kommandolinjen og vælge Insert Louw-Nida Domain Code. Jeg indtastede det græske ord, der bruges i Åb 1,3. BW viser så de relevante domæner til venstre samt de ord, der findes i de(n) pågældende domæne(r). Louw-Nida er desværre ikke perfekt, men det er en fordel, at de medtager alle relevante ordklasser samt af og til faste udtryk.

Når man har gennemført sin søgning, får man som normalt i BW en liste med resultaterne. Nyt i BW8 er nu, at man kan søge direkte i denne liste. Man kan endog vælge ord fra eller til i afkrydsningsboksene foran versreferencerne. Det er altså let først at søge på f.eks. ovennævnte subdomæne og derefter på f.eks. ordet ‘logos’.

Der var i alt 50 vers i GT og NT på græsk, så de er jo hurtigt skimmet. En af dem var Joh 8,51: “Sandelig, sandelig siger jeg eder: om nogen holder fast ved mit ord, skal han i al evighed ikke se døden.” (her gengivet efter 1948-oversættelsen). Det er troen, Jesus taler om. Den tro, som tror Guds løfter og evangeliet (jf. Luk 11,28).