Uenighed i Indre Mission om tørklædeforbuddet …

Under overskriften IM og tørklædeforbud skriver sognepræst Carsten Møller-Christensen:

Lad mig kort og godt på baggrund af det ovennævnte tilkendegive: Jeg er uenig med såvel IM’s formand som de to læserbrevsskribenter om denne sag. For kort og godt mener jeg, at kvinder – under udøvelse af deres arbejde i al officiel regi – ikke skal have lov til at bære et politisk symbol. Og hvad angår det muslimske tørklæde, er jeg enig med den tyrkiske forfatningsdomstol i, at dette er udtryk for et islamisk – og absolut ikke noget uskyldigt politisk – symbol.

Jeg kan frygte, at nogle af IM’s venner kan føle, at de ikke hører til inden for IM, fordi de måske synes, at deres holdninger til muslimer og/eller islamisme ikke svarer til det, der tilkendegives af fremtrædende IM’ere. Men lad mig med dette læserbrev slå fast, at vi også er nogle af IM’s venner, der ikke deler den ovennævnte opfattelse om et tørklædeforbud, som jeg her har opponeret imod.

Og lad mig så slutte med nogle ord fra vor Herre Jesus Kristus til os: »Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker!« (Matt 10,16f).

Indlægget er på sin plads, fordi de omtalte IM-folk forlader det læremæssige område og begiver sig ind i politik. Desværre er der jo heller ikke enighed om læren i IM, som det f.eks. fremgår af “IM og den lutherske lære om kirken.”