KirkeNyt

For svært at komme tilbage til folkekirken?

Det er for svært at melde sig ind i folkekirken, hvis man har meldt sig ud, siger præster og biskopper. Men er det i virkeligheden for let? Hvis man ser på det ud fra den evangelisk-lutherske lære?

Harrison ny præsident for Missourisynoden

Administrerende direktør, pastor Matthew C. Harrison, er blevet valgt som ny præsident for Missourisynoden i USA. Han afløser dr. Gerald B. Kieschnick. Måske bliver der nu mulighed for at vende tilbage til den læremæssige enhed, Missourisynoden opbyggede i 1800-tallet og indtil midt i 1900-tallet. Men let bliver det ikke.

“Jeg går ikke”

"Jeg går ikke," lyder det igen fra en højtplaceret teolog og præst i Indre Mission. Folkekirken forandrer sig hastigt. Indre Mission følger med og går ikke. Hvorfor mon ikke?

Når Luther og pietismen skævvrides

Indlægget ser nærmere på et par eksempler på, at såvel Luther som pietismen gengives, så resultatet bliver helt skævt og misvisende.

Menighedsfakultetets via alatina

Menighedsfakultetet har planer om mere formidling, mindre latin, men samme niveau i klassisk teologi. Kan det lade sig gøre? Det kommer an på ...

Kirken og internettet

Ph.D.-studerende Peter Fischer-Nielsen skriver i Kristeligt Dagblads kronik 9. oktober 2008 om tre forskellige måder, som kirkerne bruger internettet på. Som et elektronisk kirkeblad, som en digital sognegård og som et virtuelt kirkerum. Kronikken stiller gode spørgsmål, men svarene kunne være bedre.

Kamp om teologisk faglighed

Dekan Carsten Riis har foreslået store ændringer i teologiuddannelsen. Det har medført overraskende udmeldinger. Endog gamle arvefjender skriver nu fælles indlæg. Spørgsmålet om teologisk professionsuddannelse er kompliceret, men afhænger i høj grad af, hvilken teologi man har, og hvilken man mener, præster og dermed teologistuderende skal have.

Birthe Rønn Hornbech og Menighedsfakultetet

Dette indlæg tager udgangspunkt i et interview med kirkeminister Birthe Rønn Hornbech og analyserer forholdet mellem folkekirken, et "menighedens fakultet," som kan og skal være bundet af kirkens trosbekendelser, og de teologiske fakulteter, som angiveligt skal være "videnskabelige" og uddanne folkekirkens præster. Det er ikke så enkelt, som Rønn Hornbech gør det til.

Kirkefællesskab mellem Den norske Kirke og Den katolske Kirke i Norge?

Man skulle tro, at der var erklæret kirkefællesskab mellem Den katolske Kirke i Norge og Den norske Kirke, siden en præst fra hver af disse kirker kan gøre tjeneste sammen.

Tidssvarende evangelisation

En satiretegning kommenterer på den måde, Missourisynoden og mange andre kirker forsøger at sælge deres budskab på.