Den Nye Aftale får en problematisk begrundelse af Geert Hallbäck

Forsiden på den alternative oversættelse Den Nye Aftale

Geert Hallbäcks begrundelser for oversættelsen Den Nye Aftale kan i høj grad diskuteres.

Lektor Geert Hallbäck, der har siddet i konsulentgruppen bag Den Nye Aftale (som jeg tidligere har blogget om her), har skrevet kronikken Den Nye Aftale er på plads (“her“) i Kristeligt Dagblad den 16. november 2007.

1992-oversættelsen ikke læselig

Hallbäck mener, der var problemer med 1992-oversættelsens læselighed:

Erfaringerne med 1992-oversættelsen har imidlertid afsløret et mere alvorligt problem. Den er faktisk ikke nem at læse. Selv om den er skrevet på et nutidigt dansk, er den ikke altid forståelig for almindelige mennesker. Især brevene i Det Nye Testamente rummer knudrede og uoverskuelige konstruktioner, som betyder, at mennesker, der ikke er vant til at læse komplicerede tekster, kan have svært ved at forstå oversættelsen.

Alle disse almindelige mennesker har gået i skole i mindst ni år, men kan ikke læse den vigtigste bog i vores kulturkreds? Mener altså Hallbäck. Nu er der jo – en hel del – mennesker, der faktisk har vanskeligheder ved at læse tekster (dyslektikere i varierende grad). Men alligevel vil jeg anfægte, om det nu er så entydigt, at “almindelige mennesker” ikke er “forståelig” for almindelig mennesker. [Læs resten!]

Det Nye Testamente på nudansk (Den Nye Aftale II)

Filosofien bag Det Nye Testamente på nudansk (Den Nye Aftale) Bibelselskabet - og andre, der udgiver samme slags gengivelser ‒ mener, man skal tage til efterretning, at folk synes, Bibelen er svær at læse i de almindelige oversættelser. Derfor skal … [Læs artiklen!]

Om den trælbundne vilje. Eller om påstande og faste meninger

Luthers Om den trælbundne vilje er et frontalt angreb på tanken om, at alle vel har lidt ret, og at man ikke kan være helt sikker på, at man selv har helt ret. Luther gør også op med, at vi med lidt hjælp kan vælge at blive kristne. Om den trælbundne … [Læs artiklen!]