OmÅb

Bloggen »Om Åb« omfatter de indlæg om Johannesʼ Åbenbaring, som ikke er direkte knyttet til min Credo Kommentar (for disse henvises til kategorien Den sidste bog (DSB).

Johannes’ Åbenbaring (leksikonartikel)

Denne artikel er et nyskrevet bidrag til Lohses Store Bibelleksion (bind 2 udkom 1999), som ellers for størstedelens vedkommende har et engelsk forlæg.

Anmeldelse af Georg S. Adamsens Åb-kommentar

Georg S. Adamsens kommentar er blevet anmeldt i Indre Missions Tidende.

Anmeldelse af Martin Synnes: Sju profetiske budskap til menighetene

Redigeret anmeldelse af Martin Synnes, Sju profetiske budskap til menighetene: En gjennomgåelse av sendebrevene i Johannes’ Åpenbaring. Oslo: Verbum, 1996. Det er værd at hæfte sig ved, at Synnes ikke blot synes, at lokalkoloritten er vigtigt, men også peger på ...

Fint studiehæfte til Åb 2-3

Dr.theol. Georg S. Adamsens anmelder Hans-Ole Bækgaards Jeg kender dine gerninger. De syv menighedsbreve, et studiehæfte til Johannes' Åbenbaring 2-3. Det er et fint hæfte, selv om der er enkelte steder ...

Peder Madsen, Johannes’ Aabenbaring indledet og fortolket (del 1)

Dette indlæg redegør for professor Peder Madsens indledende kapitler i Johannes' Aabenbaring indledet og fortolket. På den ene side tolker Peder Madsen de 'tusind år' i Åb 20 som tusindårsriget. På den anden side har Peder Madsen en forståelse af menighedsbrevene, som, for så vidt angår sigtet med dem ...

Hvad og hvornår er tusindårsriget?

I indlægget præsenterer dr.theol. Georg S. Adamsen kort to typiske måder at forstå de 'tusind år' eller "tusindårsriget" i Johannes' Åbenbaring 20,2-7 på. Svagheder og styrker fremhæves, og en helt tredje fortolkning foreslås.

Gunni Bjørsted, I virkelighedens lys

Gunni Bjørsteds kommentar til Johannes' Åbenbaring med titlen I virkelighedens lys: Billeder og budskaber fra Johannes' Åbenbaring har en del gode sider, men anmelderen – dr.theol. Georg S. Adamsen – har, som det sig hør og bør i en anmeldelse, også nogle kritikpunkter.

Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag

Link til min artikel "Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag: Om tro, lidelse og kamp mod vranglære i Jesu beskrivelse af og formaninger til menighedernes biskopper (sic) i Åb 2-3"

Græshopper

Om græshopper i Åb – og om det, der er værre.

Når rødt gør hvidt

Om hvad der virkelig kan fjerne skyld og give en god samvittighed.