OmÅb

Johannes’ Åbenbaring (leksikonartikel)

Denne artikel er et nyskrevet bidrag til Lohses Store Bibelleksion (bind 2 udkom 1999), som ellers for størstedelens vedkommende har et engelsk forlæg.

Anmeldelse af Georg S. Adamsens Åb-kommentar

Georg S. Adamsens kommentar er blevet anmeldt i Indre Missions Tidende.

Anmeldelse af Martin Synnes: Sju profetiske budskap til menighetene

Redigeret anmeldelse af Martin Synnes, Sju profetiske budskap til menighetene: En gjennomgåelse av sendebrevene i Johannes’ Åpenbaring. Oslo: Verbum, 1996. Det er værd at hæfte sig ved, at Synnes ikke blot synes, at lokalkoloritten er vigtigt, men også peger på ...

Fint studiehæfte til Åb 2-3

Dr.theol. Georg S. Adamsens anmelder Hans-Ole Bækgaards Jeg kender dine gerninger. De syv menighedsbreve, et studiehæfte til Johannes' Åbenbaring 2-3. Det er et fint hæfte, selv om der er enkelte steder ...

Peder Madsen, Johannes’ Aabenbaring indledet og fortolket (del 1)

Dette indlæg redegør for professor Peder Madsens indledende kapitler i Johannes' Aabenbaring indledet og fortolket. På den ene side tolker Peder Madsen de 'tusind år' i Åb 20 som tusindårsriget. På den anden side har Peder Madsen en forståelse af menighedsbrevene, som, for så vidt angår sigtet med dem ...

Hvad og hvornår er tusindårsriget?

I indlægget præsenterer dr.theol. Georg S. Adamsen kort to typiske måder at forstå de 'tusind år' eller "tusindårsriget" i Johannes' Åbenbaring 20,2-7 på. Svagheder og styrker fremhæves, og en helt tredje fortolkning foreslås.

Gunni Bjørsted, I virkelighedens lys

Gunni Bjørsteds kommentar til Johannes' Åbenbaring med titlen I virkelighedens lys: Billeder og budskaber fra Johannes' Åbenbaring har en del gode sider, men anmelderen – dr.theol. Georg S. Adamsen – har, som det sig hør og bør i en anmeldelse, også nogle kritikpunkter.

Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag

Link til min artikel "Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag: Om tro, lidelse og kamp mod vranglære i Jesu beskrivelse af og formaninger til menighedernes biskopper (sic) i Åb 2-3"

Græshopper

Om græshopper i Åb – og om det, der er værre.

Når rødt gør hvidt

Om hvad der virkelig kan fjerne skyld og give en god samvittighed.