Hvad og hvornår er tusindårsriget?

I indlægget præsenterer dr.theol. Georg S. Adamsen kort to typiske måder at forstå de 'tusind år' eller "tusindårsriget" i Johannes' Åbenbaring 20,2-7 på. Svagheder og styrker fremhæves, og en helt tredje fortolkning foreslås.