Boganmeldelser

Boganmeldelserne på bLogos er et udvalg af de anmeldelser, jeg har skrevet gennem årene. De anmeldte bøger er fra mange genrer: fra krimi til bibelkommentarer, fra retorik til religion, fra bøger om aspekter ved andre sprog til bøger om oversættelse fra og til andre sprog.

Grundig indføring i retorik: I retorikkens hage

Anmeldelse af en grundig indføring i retorik: Øivind Andersen, I retorikkens hage (Oslo: Universitetsforlaget, 1995) og refleksioner herover ved cand.theol. Georg S. Adamsen

Ane-Marie Kjeldberg, Jeg får døden (Candied Crime)

I Ane-Marie Kjeldberg, Jeg får døden, undersøger præsten Ester og psykologen Andreas et mistænkeligt dødsfald i et sekterisk miljø med »alternativ praksis«. Ester og Andreas er hhv. hospitalspræst og psykolog ansat samme steds. Den afdøde hedder Hellle, og det viser sig, at hendes kæreste er Esters ungdomsveninde. Plottet fungerer godt, og krimien må karakteriseres som vellykket, omend jeg har visse betænkeligheder ved nogle af personskildringerne.

Ti faldgruber ‒ bliv en bedre oversætter

At oversætte er en krævende disciplin, som mange bliver involveret i uden at have en relevant uddannelse. Men selv om man skulle have det, giver Kirsten Marie Øveraasʼ Ti faldgruber overblik over udfordringerne og mange tips til, hvordan man kan blive meget bedre.

Anmeldelse af Martin Synnes: Sju profetiske budskap til menighetene

Redigeret anmeldelse af Martin Synnes, Sju profetiske budskap til menighetene: En gjennomgåelse av sendebrevene i Johannes’ Åpenbaring. Oslo: Verbum, 1996. Det er værd at hæfte sig ved, at Synnes ikke blot synes, at lokalkoloritten er vigtigt, men også peger på ...

Fint studiehæfte til Åb 2-3

Dr.theol. Georg S. Adamsens anmelder Hans-Ole Bækgaards Jeg kender dine gerninger. De syv menighedsbreve, et studiehæfte til Johannes' Åbenbaring 2-3. Det er et fint hæfte, selv om der er enkelte steder ...

Peder Madsen, Johannes’ Aabenbaring indledet og fortolket (del 1)

Dette indlæg redegør for professor Peder Madsens indledende kapitler i Johannes' Aabenbaring indledet og fortolket. På den ene side tolker Peder Madsen de 'tusind år' i Åb 20 som tusindårsriget. På den anden side har Peder Madsen en forståelse af menighedsbrevene, som, for så vidt angår sigtet med dem ...

Gunni Bjørsted, I virkelighedens lys

Gunni Bjørsteds kommentar til Johannes' Åbenbaring med titlen I virkelighedens lys: Billeder og budskaber fra Johannes' Åbenbaring har en del gode sider, men anmelderen – dr.theol. Georg S. Adamsen – har, som det sig hør og bør i en anmeldelse, også nogle kritikpunkter.

Bartholdy, Tekstkritik

Et par ord om Henrik Bartholdys Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik.

Kim Møller, Vejen til Damaskus

Møller, Kim. Vejen til Damaskus: Dansk islamforskning 1885-2005. Med forord af Lars Hedegaard. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek. Odense: Forlaget Lysias (for Trykkefrihedsselskabet af 2004), 2008. 154 pp. Af gode grunde er der stor fokus på islam i vor tid. De seneste årtier… Læs resten

Et fremragende studiehæfte til Johannes’ Åbenbaring

Alt i alt må jeg konkludere, at Hans-Ole Bækgaards Se, jeg kommer snart! Seks studier i Johannes' Åbenbaring er et fremragende studiehæfte. Det giver en i særklasse udmærket indføring i det vel nok sværeste skrift i hele Bibelen.