Bibeloversættelser

Bloggen Bibeloversættelser ved dr.theol. Georg Adamsen behandler såvel principielle som konkrete problemer forbundet med at oversætte Bibelen, sådan som de kommer til udtryk direkte eller indirekte i diverse bibeloversættelser.

Mange bibeloversættelser – fra 1500–1600 ikke mindst Luthers bibeloversættelse og den engelske King James Version – har haft overmåde stor betydning såvel sprogligt som kulturelt. Luthers bibeloversættelse prægede ikke kun det tyske sprog, men også de sprog, den blev oversat til. Også de engelske bibeloversættelser er direkte eller indirekte præget af Luthers oversættelse.

Det siger sig selv, at bibeloversættelserne også har spillet en overordentlig stor rolle for de kirker og de kristne, der har læst og/eller lyttet til dem. I mange tilfælde er det måske »blot« sproglig unøjagtiger, som kan forstyrre den så at sige litterære læsning af bibelteksterne. Værre er det derimod, når mange bibeloversættelser oversætter steder, der har betydning for læren, unøjagtigt eller decideret forkert.

Om oversættelsen af de historiske skrifter, brevene og Johannesʼ Åbenbaring i Bibelens anden del kaldes Det Nye Testamente eller Den Nye Aftale, influerer naturligvis på, hvordan man forstår indholdet i denne del af Bibelen, ligesom det ikke er lige meget, om man oversætter de underliggende hebraiske og græske ord med ‘pagt’ eller ‘testamente’. Det kan du læse mere om i Den Nye Aftale (I).

Det er heller ikke en historisk ligegyldighed, om Maria og Josef var ‘forlovet’ eller ‘trolovet’. Ganske vist ved mange i dag ikke nødvendigvis, hvad begrebet trolovelse betyder, men det skyldes netop, at vores tid har en ganske anden opfattelse af, hvad der sømmer sig eller ikke sømmer sig, når det gælder ægteskab og dets indgåelse. Bruger man blot vor tids gængse sprogbrug, vanskeliggør eller snarere forhindrer man en korrekt forståelse af teksten.

Da prøveoversættelserne til det, der blev den nye bibeloversættelse fra 1992, udkom, var der en vældig debat om oversættelsen af Fadervor. Det var berettiget, for en ny bibeloversættelse bør ikke ændre på hævdvundne oversættelser, medmindre de er forkerte eller meget svære at lære at forstå. Det er altså i orden, at man skal lære lidt for at kunne forstå en bibeltekst; det skal man jo med så mange andre tekster, hvad enten de er oversat eller skrevet på ens eget sprog. Bibeloversættelserne bruges jo af alle fra børn, der lærer bibelvers udenad, til dem, der har kunnet dem i årtier. Ikke mindst de bibelsteder, man bruger i fællesskab, bør kun ændres af tvingende grunde. Imidlertid er det ikke kun Fadervor og De Ti Bud, der er relevante i den sammenhæng. Det gælder også de steder, der handler om dåb og nadver.

Det Nye Testamente på nudansk (Den Nye Aftale II)

Den Nye Aftale: Det Nye Testamente på nudansk bygger ifølge oversætterne på en række principper, der ikke er holdbare.

Niels Brunse om snørklede oversættelser

"De skeptiske indvendinger gik på, at jeg havde gjort sproget unødvendig snørklet, unødvendig gammeldags," skriver Niels Brunse, men forklarer så, hvorfor han ikke vil, ja, ikke kan gøre det anderledes.

Når Ordet blir norsk – en bognotits

»Når Ordet bliver norsk« er en analyse af norske bibeloversættelser siden 1945 ved Sverre Bøe og Geir Otto Holmås. Læs en kort omtale!

‘Mit indre menneske’ (Rom 7,22)

Den danske oversættelse af Bibelen fra 1992 har en oversættelse i Romerbrevet 7,22, som gør det vanskeligere end nødvendigt at forstå afsnittet.

Har danskerne brug for nye bibeloversættelser?

Indlægget ser lidt nærmere på, hvad der står på spil, når man ønsker danske oversættelser af Septuaginta - græske oversættelser af Det gamle Testamente - og Textus Receptus - tekstkritiske (og undertiden knapt så kritiske) udgaver af Det nye Testamente på græsk.

… ‘uden at agte på’ eller ‘uden at skelne’ (1 Kor 11,29)

En drøftelse af oversættelsen af og teologien i 1 Kor 11,29

Henrik West om bibeloversættelse

Henvisning til artikel om bibeloversættelse, af stud.theol. Henrik West, samt nogle få kommentarer.

Engle, menigheder eller biskopper i Åb 2-3?

Henvisning til min drøftelse på bloggen Om Johannes' Åbenbaring.

Helvede

Hvorfor man ikke skal lade være at bruge ordet helvede i bibeloversættelser, selv om denne tendens allerede begyndte for over 100 år siden, som det ses i bl.a. Lukas 16,23.

Den Nye Aftale næsten uden “Israel”

I november 2007 skrev jeg om Luk 4,16-30 i de to nye oversættelser: Bibelen på hverdagsdansk (BPH) og Den Nye Aftale (DNA). Jeg noterede mig, at “DNA tilføjer i øvrigt – ligesom senere i v. 27 – at der… Læs resten