Indlæg udgivet på bloggen Augsburgske

Augsburgske

Bloggen Augsburgske kommenterer aktuelle spørgsmål ud fra en fast forankring i de lutherske bekendelsesskrifter: »Den Augsburgske Bekendelse« fra 1530 og Luthers »Lille Katekismus« fra året før. Desuden bringes også historiske evangelisk-lutherske citater med aktuel relevans, fx af Martin Luther, Joachim Mörlin, Martin ChemnitzPaul Gerhardt og C.F.W. Walther.

»Den Augsburgske Bekendelse« formulerer, hvad der er ret kristen lære i en evangelisk-luthersk kirke. Men grunden hertil er, at det er ret kristen lære, dvs. den rette kristne tro og lære, som alle kristne derfor bør tilslutte sig. »Den Augsburgske Bekendelse« fastslår nemlig, hvad der er Bibelens lære, og hvad der ikke er Bibelens lære, i de spørgsmål, den behandler. Luthers »Lille Katekismus« er en lille lærebog i, hvad enhver kristen som minimum bør lære og tro.

De lutherske bekendelsesskrifter, herunder særligt Den Augsburgske Bekendelse, var ikke kun en formulering af, hvad forfatterne, de lutherske fædre, mente, man burde tro og lære, men også en faktisk bekendelse, dvs. en faktisk fremstilling af, hvad de lutherske teologer, præster, fyrster og menigheder rent faktisk troede og lærte. Som det hedder igen og igen: »Menighederne lærer, at …«. I moderne tid er det blevet almindeligt, måske især på den såkaldte højrefløj i Folkekirken, at sige, at de lutherske bekendelsesskrifter er et ideal. Hvis blot dette ideal er fastholdt på papiret, går det nok. En sådan forståelse har ingen historisk basis, men er i lodret strid med den norm, som bekendelsesskrifterne skal være i overensstemmelse med, nemlig Bibelen.

Folkekirken samt Den norske kirke har som bekendelsesgrundlag haft disse 2 samt de 3 oldkirkelige trosbekendelser: Den apostolske Trosbekendelse (Apostolicum), Den nikæno-konstantinopolitanske Trosbekendelse (Nicaenum) og Den Athanasianske Trosbekendelse (Athanasianum). Næsten alle andre lutherske kirker, herunder Augustanakirken, har hele Konkordiebogen, som også ud fra en historisk betragtning fastlægger den rette fortolkning af de førnævnte lutherske bekendelsesskrifter. Konkordiebogens 10 bekendelsesskrifter er dog ikke autoritative af denne grund, men fordi de er en ret gengivelse af Bibelens lære i de omhandlede lærespørgsmål. Man siger, at Bibelen er den egentlige norm, der sætter normen for bekendelsesskrifterne (lat. norma normans), mens bekendelsesskrifternes egen normsættende status er afledt heraf (lat. norma normata).

Augsburgske blev oprettet af dr. Spids alias dr.theol. Georg S. Adamsen i 2003 efter inspirationen fra USA, hvor  skrev klummen »The Shire« for Confess and Teach for Unity. »Gandalf the White« var nom de guerre for Burnell F. Eckardt, Jr., Ph.D., pastor ved St. Paul Evangelical-Lutheran Church, Kewanee, Illinois. Dr. Spids anerkender hermed med taknemmelighed denne inspiration og takker for tilladelsen fra Gandalf the White til at gøre brug af konceptet.

Om den trælbundne vilje. Eller om påstande og faste meninger

Luthers kritiserer i sit skrift Om den trælbundne vilje Erasmus fra Rotterdam, fordi denne benægtede, at Skriften i sig selv ikke kan give os sikker viden. Sådan kan en kristen ikke tale, påviser Luther.

Yogafaith og kristendom ‒ er det foreneligt?

Stifterne af Yogafaith bekender sig til de grundlæggende frelsesbegivenheder i kristendommen, men når det gælder, hvordan vi mennesker bliver kristne og får syndernes forladelse, som er det altafgørende, er der alvorlige mangler i Yogafaiths kristendomsforståelse.

Rom, Geneve, Chicago og København

Renæssancepaven Nikolaus 5 Parentucelli have store visioner for Rom. Det var han måske også nødt til at have, for ...

Bevægelige kalkmalerier

Brug af fladskærme sætter kirkegængere i stand til at være med, når Fadervor skal bedes, og Trosbekendelsen fremsiges. Men det er et kulturhistorisk og kristeligt tilbageskridt, selv om det måske nok er et teknologisk fremskridt.

Luthersk præst afsat i Berlin

Om Paul Gerhardt, nadverstrid og nadversalme.

Når Luther og pietismen skævvrides

Indlægget ser nærmere på et par eksempler på, at såvel Luther som pietismen gengives, så resultatet bliver helt skævt og misvisende.

Indvandreres tillid til kirken?

Hvis indvandreres tillid til kirken svækkes af politiets rydning af Brorsons Kirke, så ligger folkekirken – for det er den, der er tale om – som den selv har redt.

10-årig ville være nonne

Cølibat er ikke fortjenstfuld. Ægteskab er derimod Guds gode vilje.

Den almindelige kirke

Dette indlæg reflekterer over, hvad det vil sige, at kirken er "almindelig," som det hedder i bl.a. Den Apostolske Trosbekendelse.

Ny hjemmeside om Hvad er kristendom

Kort præsentation af ny blog om, hvad kristendom er.