Kommentaren

Johannes’ Åbenbaring

Hovedemnet i Johannes’ Åbenbaring er ifølge denne kommentar Jesu Kristi genkomst på dommedag. Kristi genkomst fører til frelse for dem, der tror og er retfærdiggjorte, men til fortabelse for vantro. Johannes’ Åbenbaring vil oplyse om dommedag, men vil først og fremmest forkynde om dommedag, så ingen skal gå fortabt. Det samme ærinde har Kristus med de syv såkaldte menighedsbreve.

Kommentaren

Jeg argumenterer for, at Johannes’ Åbenbaring bør tolkes, så den er i overensstemmelse med den bibelske troslære. Desuden er det nødvendigt at være opmærksom på, hvordan Johannes’ Åbenbaring bruger Det gamle Testamentes sprog og billedsprog til at beskrive Kristus, dommedag, frelse og fortabelse samt kirken.

Kommentaren udkom 30. september 2010

Kommentaren bygger på den græske grundtekst, som er oversat fortløbende. Hele oversættelsen kan hentes her på Den sidste bog, hvis man har registreret sig og er logget ind (se Oversættelsen).

Omfang

Min kommentar til Johannes’ Åbenbaring rummer en indledning til skriftet og dets teologi (ca. 65 sider) og selve kommentaren (ca. 345 sider). Dertil kommer en oversigt over anvendt litteratur, indholdsfortegnelse, ordliste m.m.

Målgruppe

Man behøver ikke være teolog for at få udbytte af kommentaren. Henvisninger til videnskabelig litteratur og omtale af detaljer i grundteksten bringes fortrinsvis i noter.

Om forfatteren

Jeg er præsenteret udførligt på siden Om. Min faglige baggrund er – foruden at jeg er teolog – at jeg allerede i 1986 skrev den første opgave om Johannes’ Åbenbaring. Den handlede om, at Johannes’ Åbenbaring indeholder citater fra Det gamle Testamente, selv om disse ikke indledes med “sådan som der står skrevet i …” el.lign.

I mit speciale fra 1992 gik jeg et skridt videre og undersøgte, hvordan Det gamle Testamente bruges i Johannes’ Åbenbaring, særligt hvordan der gøres brug af beskrivelserne af udvandringen af Egypten.

I min doktorafhandling fra 2002 påviste jeg, at man ikke kan forstå, hvordan Kristus, dom og frelse beskrives, med mindre man er opmærksom på Det gamle Testamente. Men i afhandlingen undersøgte jeg først og fremmest emne og ærinde. I en vis forstand kan man sige, at kommentaren formidler disse mange års forskning. Eller man kan sige, at min forskning var et forarbejde til kommentaren – og min undervisning.

Se indholdsfortegnelse og forord

Se PDF-fil med indholdsfortegnelse og forord: Indholdsfortegnelse og forord

Georg Stubkjær Adamsen: Johannes’ Åbenbaring. Credo Kommentaren. Credo Forlag: Fredericia, 2010. 468 pp. Garnhæftet. 978-87-7242-337-1. 349,95 kr.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *