Bartholdy, Tekstkritik

H. Bartholdy, Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik
H. Bartholdy, Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik

Jeg har fortrinsvist beskæftiget mig med nytestamentlig tekstkritik, men af og til har det været nødvendigt at kigge på GT, ikke mindst i forbindelse med det græske GT.

Da jeg læste i sin tid, var der kun meget tørre og kedelige introduktioner på udenlandsk. Siden – for en håndfuld år siden – er der kommet en bog på dansk. Den er skrevet af Henrik Bartholdy, som dengang var lærer på Dansk Bibel-Institut.

Kapitel 1 præsenterer de forskellige “vidner”, som man kalder det. Dvs. de dokumenter, som “bevidner” bestemte læsemåder. Det drejer sig om hebraiske og græsk GT-tekster, aramaiske oversættelser/parafraser (targumerne) samt syriske, latinske og andre oversættelser. Det er, som det skal være.

Kapitel 2 handler om tekstkritikkens mål og metode. Bartholdy hævder med rette, at man ikke kan opstille entydige regler. Man må bruge sin fornuft. Reglerne er mere udtryk for nogle rigtige iagttagelser, som man skal overveje i det praktiske arbejde.

Kapitel 3 gennemgår, hvordan forskellige læsemåder kan opstå.

Kapitel 4 er en indføring i BHS, Biblia Hebraica Stuttgartensia, den udgave, man bruger til fagligt arbejde. Men som Bartholdy rigtigt skriver, er BHS egentlig ikke i streng forstand en videnskabelig udgave, men et praktiske arbejdsredskab, “et værktøj beregnet på studenterbrug!” (s. 78). Det tekstkritiske apparat er ikke tilstrækkeligt omfattende til, at man altid reelt kan vurdere, hvad der må have været den oprindelige læsemåde. Bartholdy advarer også imod at betragte BHS, dvs. codex Leningradiensis, som “sakrosankt” (s. 75). Måske skulle man også overveje, om Novum Testamentum Graece er så sakrosankt, som mange gør det til.

Bartholdy giver en praktiske introduktion til BHS og de to masoretiske apparater. Ganske godt og gedigent alt sammen. Der er to længere lister, hvor forkortelser og latinske ord fra noterne er oversat. Det er der sikkert en hel del, der vil sætte pris på.

Måske er det, fordi bogen er fra 2003, måske er det, fordi den er baseret på undervisning inden. Men det er lidt ærgerligt, at der ikke er en introduktion til Biblia Hebraica Quinta. Det ville være godt, hvis Bartholdy kunne revidere den, men han har jo forladt branchen, så det er måske ikke så let. En revision vil naturligt også skulle medtage et afsnit om elektroniske hjælpemidler. Stuttgarter Elektronische Studienbibel indeholder jo de tekstkritiske apparater inkl. de bind, der er kommet til BHQ.

Arbejder du med BHS og GT, så tøv ikke med at anskaffe Bartholdys håndbog. Den er pengene værd.

Bartholdy, Henrik. Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik. København: Det danske Bibelselskab, 2003. 128 pp. ISBN-13: 978-87-7523-479-0