Guds Lam, Guds Søn (19. s. e. Trin. – 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51)

Læsningerne til 19. søndag efter Trinitatis efter anden række - i 2008 er det den 28. september - begynder med 1 Mos 28,10-18, hvor Herren åbenbarer sig for Jakob ved Bet-El ('Guds hus'). Fordi Herren i sandhed var der, var det Guds hus, og derfor fik stedet dette navn. Denne læsning er naturligvis valgt på grund af Joh 1,51. Den nytestamentlige epistel er fra 1 Kor 12,12-20, som er en del af Paulus' gennemgang af kirken som Kristi legeme. Takket være dåben og troen er vi ét legeme. De mange lemmer skal derfor ikke konkurrere hinanden med bekende deres tro og lære i enighed (jf. 1 Kor 1,10) og i øvrigt lade deres enighed komme til udtryk i deres samarbejde og omgang med hinanden i kirken. Evangeliet i Joh 1,35-51 lærer os, at Jesus er Guds Lam, Kristus, som Moses og profeterne har skrevet om. Han er Guds Søn, Israels konge, dvs. konge over kirken. For han er konge over dem, der tilhører ham, og det gør enhver, der ved Ordet og sakramenterne tror på Ham. Han er også Menneskesønnen.